Cosinus > Oferta edukacyjna > Szkoły branżowe > Cukiernik

Cukiernik

Wykonuje czynności związane z produkcją różnego rodzaju wyrobów cukierniczych np. ciast, lodów, deserów o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami  oraz ich dekorowanie.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Cukiernik

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W szkole uczą się absolwenci gimnazjum.
Od 2019 roku będą się w niej uczyć również pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 751201
Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
Podbudowa: gimnazjum
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceny przydatności surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.) oraz przygotowanie ich do produkcji;
 • mieszania surowców (zgodnie z recepturami) w zależności od rodzaju ciast (drożdżowe, francuskie, kruche, biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe, orzechowe, bezowe) oraz ich wyrabiania;
 • przygotowywania różnego rodzaju nadzień, np. kremów, polew, galaretek, owoców, marmolad, ponczów;
 • formowania i wypieku lub smażenia, w zależności od rodzaju ciasta;
 • przekładania i nadziewania różnymi masami, wykańczania glazurą, galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek;
 • oceny organoleptycznej poszczególnych faz procesu technologicznego;
 • zapobiegania powstawaniu wad i odstępstw od norm jakościowych przy produkcji ciast i ciastek;
 • regulowania maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych;
 • usuwania drobnych usterek w zespołach mechanicznych elementów bezpośrednio stykających się z ciastem lub produkowanym nadzieniem lub polewą;
 • oceniania sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich;
 • organizowania i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji;
 • utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzegania obowiązujących zasad bhp i ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie cukiernika?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Technika w produkcji cukierniczej
 • Technologie produkcji cukierniczej
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Język obcy w produkcji cukierniczej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym- zajęcia praktyczne
 • Procesy produkcji wyrobów cukierniczych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna i manualna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym i wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w cukierniach, firmach produkujących wyroby cukiernicze, w barach i restauracjach, hotelach, przy przygotowywaniu deserów oraz prowadząc własną działalność gospodarczą

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii żywności (TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych )

Zawody pokrewne

Piekarz | Kucharz

Symbol cyfrowy zawodu: 751201
Typ szkoły: szkoła branżowa I stopnia
Podbudowa: gimnazjum
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceny przydatności surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.) oraz przygotowanie ich do produkcji;
 • mieszania surowców (zgodnie z recepturami) w zależności od rodzaju ciast (drożdżowe, francuskie, kruche, biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe, orzechowe, bezowe) oraz ich wyrabiania;
 • przygotowywania różnego rodzaju nadzień, np. kremów, polew, galaretek, owoców, marmolad, ponczów;
 • formowania i wypieku lub smażenia, w zależności od rodzaju ciasta;
 • przekładania i nadziewania różnymi masami, wykańczania glazurą, galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek;
 • oceny organoleptycznej poszczególnych faz procesu technologicznego;
 • zapobiegania powstawaniu wad i odstępstw od norm jakościowych przy produkcji ciast i ciastek;
 • regulowania maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych;
 • usuwania drobnych usterek w zespołach mechanicznych elementów bezpośrednio stykających się z ciastem lub produkowanym nadzieniem lub polewą;
 • oceniania sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich;
 • organizowania i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji;
 • utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzegania obowiązujących zasad bhp i ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie cukiernika?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Technika w produkcji cukierniczej
 • Technologie produkcji cukierniczej
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Język obcy w produkcji cukierniczej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym- zajęcia praktyczne
 • Procesy produkcji wyrobów cukierniczych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna i manualna oraz sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym i wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w cukierniach, firmach produkujących wyroby cukiernicze, w barach i restauracjach, hotelach, przy przygotowywaniu deserów oraz prowadząc własną działalność gospodarczą

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii żywności (TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych )

Zawody pokrewne

Piekarz | Kucharz

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.