Cosinus > Oferta edukacyjna > Szkoły branżowe > Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy, montuje płyty podłogowe i okładziny ścienne w suchej zabudowie, wykonuje pomocnicze prace malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarsko-okładzinowe.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W szkole uczą się absolwenci gimnazjum.
Od 2019 roku będą się w niej uczyć również pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 712905
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobierania i przygotowywania materiałów, narzędzi i sprzętu oraz techniki montażu do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych i okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania prac przygotowawczych (wyznaczanie miejsca montażu oraz przygotowywanie podłoża) do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, w tym montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobierania i przygotowywania materiałów, technik, narzędzia i sprzętu do wykonania powłok malarskich i robót tapeciarskich w określonej technologii;
 • przygotowywania podłoża wykonywanego z różnych materiałów (gruntowanie, szpachlowanie itp.) oraz wykonywania powłok malarskich, zdobienie powłok malarskich różnymi technikami i robót tapeciarskich;
 • dobierania i przygotowywania materiałów oraz narzędzi i sprzętu do wykonania robót posadzkarskich;
 • przygotowywania podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów, wykonywania robót posadzkarsko-okładzinowych oraz zabezpieczania powierzchni posadzek;
 • przeprowadzania konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz współpracowania w tym zakresie z serwisantami;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu zabudowy i robót wykończeniowych;
 • wykonywanie przedmiarów do wyceny prac oraz przygotowanie kosztorysu prac w zakresie zadań głównych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencja społeczne
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek budowlany
 • Technologia robót wykończeniowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Roboty montażowe – zajęcia praktyczne
 • Roboty malarskie – zajęcia praktyczne
 • Roboty tapicerskie- zajęcia praktyczne
 • Roboty posadzkarskie – zajęcia praktyczne
 • Roboty okładzinowe – zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa , refleks, brak lęku wysokości , wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne. Bardzo dobre predyspozycje zdrowotne i psychofizyczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w firmach remontowo- budowlanych, w administracjach budynków i osiedli.. Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Zawody pokrewne

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | Murarz-tynkarz

Symbol cyfrowy zawodu: 712905
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobierania i przygotowywania materiałów, narzędzi i sprzętu oraz techniki montażu do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych i okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania prac przygotowawczych (wyznaczanie miejsca montażu oraz przygotowywanie podłoża) do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, w tym montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonywania robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobierania i przygotowywania materiałów, technik, narzędzia i sprzętu do wykonania powłok malarskich i robót tapeciarskich w określonej technologii;
 • przygotowywania podłoża wykonywanego z różnych materiałów (gruntowanie, szpachlowanie itp.) oraz wykonywania powłok malarskich, zdobienie powłok malarskich różnymi technikami i robót tapeciarskich;
 • dobierania i przygotowywania materiałów oraz narzędzi i sprzętu do wykonania robót posadzkarskich;
 • przygotowywania podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów, wykonywania robót posadzkarsko-okładzinowych oraz zabezpieczania powierzchni posadzek;
 • przeprowadzania konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz współpracowania w tym zakresie z serwisantami;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu zabudowy i robót wykończeniowych;
 • wykonywanie przedmiarów do wyceny prac oraz przygotowanie kosztorysu prac w zakresie zadań głównych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencja społeczne
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek budowlany
 • Technologia robót wykończeniowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Roboty montażowe – zajęcia praktyczne
 • Roboty malarskie – zajęcia praktyczne
 • Roboty tapicerskie- zajęcia praktyczne
 • Roboty posadzkarskie – zajęcia praktyczne
 • Roboty okładzinowe – zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa , refleks, brak lęku wysokości , wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne. Bardzo dobre predyspozycje zdrowotne i psychofizyczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w firmach remontowo- budowlanych, w administracjach budynków i osiedli.. Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • dopłaty do podręczników,

Zawody pokrewne

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | Murarz-tynkarz

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.