Szkoła policealna

Szkoła policealna - Warszawa

  • oferta dla absolwentów liceów, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole prowadzona jest w trybie zaocznym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
  • na każdym z kierunków słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Aby zobaczyć szczegóły wybierz jeden z kierunków z listy poniżej.

Zapisz się on-line

Oferta Zaocznej Szkoły Policealnej we Włocławku skierowana jest do osób pełnoletnich, które posiadają wykształcenie średnie. Od kandydatów  na  słuchaczy, nie jest wymagana matura.

Prowadzimy nabory na dziewięciu bardzo atrakcyjnych kierunkach, które mają za zadanie przygotować słuchaczy do zdobycia zawodu i znalezienia pracy. W tym celu współpracujemy z pracodawcami i Urzędem Pracy.

Kierunki o dwuletnim cyklu kształcenia to: Technik Rachunkowości, Technik Administracji, Technik Informatyk, Technik Archiwista, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Usług Pocztowych i Finansowych, Technik Teleinformatyk. Na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nauka trwa półtora roku.

W trakcie nauki odbywają się egzaminy zawodowe z kwalifikacji, a po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa tytuł technika i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dla słuchaczy policealnych szkół Cosinus przygotowaliśmy dodatkowo ofertę bezpłatnych zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (w tym również egzaminatorów). Przestronne sale wykładowe i pracownie są dobrze wyposażone w środki dydaktyczne dla każdego kierunku kształcenia. Umiejętności praktyczne zdobywa słuchacz w trakcie zajęć i praktyk zawodowych. Ścisła współpraca z instytucjami, w których odbywają się praktyki, pozwala na podejmowanie rozmów w sprawie pracy dla naszych absolwentów.

Wszystkie Szkoły Cosinus posiadają uprawnienia szkół publicznych. Wydajemy legitymację szkolne oraz zaświadczenia do ZUS, MOPS czy WKU. Szkoły są całkowicie bezpłatne, nie ma u nas żadnych ukrytych kosztów.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście