Szkoła policealna

Szkoła policealna - Warszawa

  • oferta dla absolwentów liceów, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole prowadzona jest w trybie zaocznym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
  • na każdym z kierunków słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Aby zobaczyć szczegóły wybierz jeden z kierunków z listy poniżej.

Zapisz się on-line

Nasza oferta adresowana jest do absolwentów liceów – także do tych osób które nie przystąpiły do egzaminy maturalnego lub tego egzaminu nie zdały. Szkoły policealne Cosinus umożliwiają obecnie kształcenie w 19 interesujących zawodach oraz możliwość kształcenia w jednym z 46 kierunków studium jednorocznego bez obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Cykl nauczania w szkole policealnej we Włocławku trwa trwa od 2 lat do 1,5 roku w przypadku zawodu technik bhp oraz florysta. W czasie jej trwania do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dla słuchaczy szkół policealnych Cosinus we Włocławku przygotowaliśmy dodatkowo ofertę, bezpłatnych zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu zawodowego. Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, między innymi: informatycznych, kosmetycznych, fryzjerskich, florystycznych, laboratoriach logistycznych.

Nasza kadra posiada kwalifikacje takie same jak nauczyciele w szkołach publicznych.Znaczną część nauczycieli stanowią egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W naszych szkołach uczymy nie tylko teorii! W każdym z naszych kierunków, w których prowadzimy się zajęcia, słuchacze mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w firmach i instytucjach właściwych, które są właściwe dla danego zawodu. Miejsca odbycia praktyk mogą proponować sami słuchacze, natomiast osoby, które mają problem ze znalezieniem miejsca na ich odbycie kierowane są do instytucji, z którymi współpracujemy w zakresie praktyk zawodowych od lat.

Wszystkie szkoły Cosinus posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły wydają legitymacje, zaświadczenia do ZUS, MOPS.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście