Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące - Bytom

  • oferta dla absolwentów gimnazjów, szkół podstawowych oraz szkół zawodowych
  • nauka w trybie zaocznym, trwa 3 lata
  • w trakcie nauki przygotowujemy do przystąpienia do egzaminu maturalnego

Aby zobaczyć szczegóły wybierz jeden z kierunków z listy poniżej.

Zapisz się on-line

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście