Aktualności: Chorzów

26
Maj

przybory pomocnicze w egzaminach zawodowych

 

 

Podajemy linki, gdzie  można zapoznać się z przyborami pomocniczymi, które zdający może mieć ze sobą na egzaminie:

 

- egzamin nowy:

 

http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/klucze_nowy/Materia%C5%82y_i_przybory_pomocnicze/20150324_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_praktyczna.pdf

 

 

 

-egzamin stary:

http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/klucze_stary/Materialy_i_przybory_pomocnicze/20150324_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_STARY_etap_praktyczny.pdf

 

22
Maj

EGZAMIN ZAWODOWY

Godziny egzaminu zawodowego PISEMNEGO w dniu 22 czerwca odbywa się w godzinach:

zmiana I- godzina 10.00 dotyczy A.33, E.12, A.68

zmiana II- godzina 12.00 dotyczy A.34, A.61, E.13, R.26, T.08, Z.03, Z.13, A.36

zmiana III - godzina 14.00 dotyczy A.62, E.14, A.65

 

28
Kwi

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ETAP PRAKTYCZNY:

A.68 26.06.2015r godz. 9.00 3 osoby - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 23.06.2015r 8 osób - IV sem. administracji  - inf w sekretariacie szkoły

A.62 07.06.2015r godz.16.00 - 2 osoby - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

A.65 19.06.2015r godz 15.00 -1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 22.06.2015r - 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

A.36 19.06.2015r godz. 9.00 - 3 osoby - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 19.06.2015. - 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

A.34 23.06.2015r godz.13.00 - 2 osoby - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 22.06.2015r godz. 13.00 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

A.33 07.06.2015r godz.15.00 - 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 07.06.2015r 4 osoby - III sem eksploatacji  - inf w sekretariacie szkoły, 22.06.2015r - 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

Z.13 23.06.2015r godz. 13.00 - 1 osoba -  wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły, 22.06.2015r - 1 osoba - wcześniejsi absolwenci - inf w sekretariacie szkoły

ETAP PISEMNY 20.06.2015R.

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Chorzowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.