Aktualności: Katowice

18
Wrz

Informacja dotycząca wydawania dokumentów

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi w okresie od 22 do 27 września 2014 r. nie będzie możliwości odebrania dokumentów złożonych do szkoły "COSINUS" w Katowicach. Wszystkie dokumenty będzie można odbierać od 29 września w sekretariacie przy Rynku 12.

17
Wrz

tematy maturalne

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

LITERATURA

 1. Literackie portrety dzieci. Scharakteryzuj temat, odwołując się do wybranych utworów.
 2. Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach literackich z różnych epok.
 3. Obecność motywu samotności w literaturze. Zaprezentuj temat, analizując dowolnie wybrane teksty kultury.
 4. Literackie portrety matki. Omów temat odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich z różnych epok.
 5. Na wybranych przez siebie przykładach przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa podczas II wojny światowej. Pokaż ich problemy i próby odbudowania świata wartości.
 6. Bohater uwikłany w historię. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX w.
 7. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
 8. Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
 9. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury wojny i okupacji.
 10. Biografia artysty jako inspiracja. Na podstawie wybranych tekstów zawierających wątki biograficzne udowodnij, że biografia wpływa na literackie kreacje bohaterów i świata przedstawionego.
 11. Rubasznie i subtelnie o miłości zmysłowej. Omów różne ujęcia tematyki erotycznej w twórczości wybranych pisarzy różnych epok.
 12. Miłość niejedno ma imię... Omów motyw miłości w literaturze różnych epok literackich.
 13. Wizerunek władcy i sposoby sprawowania władzy. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory z różnych epok.
 14. Walka dobra ze złem jako temat wybranych utworów literackich. Wykaż wiodącą rolę tego motywu w twórczości literackiej.
 15. Przyroda jako temat utworów literackich. Wykaż różne ujęcia tego motywu w wybranych tekstach literackich.
 16. Motyw apokalipsy w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do wybranych utworów.
 17. Różne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
 18. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na temat literatury współczesnej, odwołując się do wybranych utworów spoza kanonu lektur.
 19. Obraz rodziny w literaturze. Przestaw motyw rodziny, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów z różnych epok.
 20. Bohater podróżnik. Przedstaw i omów ten motyw, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok.
 21. Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
 22. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Omów zagadnienie, ilustrując wypowiedź przykładami z tekstów literackich.
 23. Różne kreacje małżeństw w literaturze. Scharakteryzuj portrety małżeństw na wybranych przykładach literackich.
 24. Nienawiść jako siła destrukcyjna. Omów na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
 25. Literatura antyku jako źródło inspiracji dla pisarzy współczesnych. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury współczesnej.
 26. Bard, wieszcz, poeta. Na podstawie utworów poetyckich różnych epok przedstaw portret i rolę poety w literaturze polskiej.
 27. „Razem, młodzi przyjaciele!” Omów motyw przyjaźni w literaturze polskiej XIX i XX w.
 28. Pan i sługa. Przeanalizuj różne przykłady realizacji tego motywu, opierając się na wybranych tekstach literackich.
 29. Życie jako teatr. Omów temat, przedstawiając różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach.
 30. Zbrodnia i zbrodniarze w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 31. Motyw ojca w literaturze. Omów na przykładach z literatury różnych epok.
 32. Ofiara i kat. Omów zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 33. Różne ujęcia mogił i grobów w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 34. Uniwersalny charakter utworów Szekspira. Omów problem na wybranych przykładach należących do różnych gatunków literackich.
 35. Obrazy zła w twórczości J. R. R. Tolkiena. Omów problem na podstawie wybranych utworów.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Sposoby istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
 2. Ikonograficzne i literackie wyobrażenie śmierci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł z dwóch wybranych epok.
 4. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie XX w. Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich i ekranizacji filmowych.
 5. Obrazy ojczyzny w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych tekstach literackich i kultury polskich pisarzy i artystów.
 6. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Motyw apokalipsy. Omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.
 8. Swoi czy obcy? Zaprezentuj literackie i malarskie wizerunki Żydów w polskiej sztuce XIX i XX w.
 9. Polak – Sarmata w literaturze i malarstwie. Porównaj wizerunki na przykładach wybranych tekstów i obrazów.
 10. Literackie i malarskie portrety władców. Omów zagadnienie, analizując teksty kultury wybranej epoki.
 11. Przeanalizuj i omów motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce wybranych epok.
 12. Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranych powieści.
 13. Motyw wampira w kulturze europejskiej. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury grozy i ich adaptacji filmowych.
 14. Tekst poetycki jako tworzywo przeboju muzycznego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 

 

JĘZYK

 1. Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych. Wykorzystaj zgromadzony przez siebie materiał.
 2. Język reklamy i jego wpływ na kształtowanie się języka ogólnopolskiego. Odwołując się do wybranych przykładów, wykaż charakterystyczne cechy, przeanalizuj ich funkcje oraz znaczenie.
 3. Wpływ języków obcych na kształtowanie się współczesnej polszczyzny. Na podstawie wybranych tekstów omów problem zapożyczeń w języku polskim.
 4. Błędy językowe w prasie i telewizji. Badając zgromadzony przez siebie materiał, dokonaj analizy i klasyfikacji błędów językowych, wyjaśnij przyczyny ich powstawania.
 5. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj neologizmy pojawiające się we współczesny języku polskim.
 6. Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na komunikatywność i poprawność językową wypowiedzi.
 7. Gwara śląska w utworach literackich. Scharakteryzuj cechy gwary, odwołując się do wybranych utworów.
 8. Przemówienie jako gatunek retoryczny. Zanalizuj wybrane przykłady.
 9. Język prasy młodzieżowej. Omów zagadnienie, analizując język wybranych czasopism.
 10. Kazik Staszewski – poeta, publicysta czy grafoman? Sformułuj własną opinię, analizując wybrane teksty.
 11. Biblijne i mitologiczne związki frazeologiczne w języku współczesnych Polaków. Omów na wybranych przykładach.
 12. Zapożyczenia językowe jako sposób wzbogacania języka. Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok.
 13. Nazwy miejscowe w Twojej okolicy. Analizując zgromadzony materiał, dokonaj klasyfikacji i próby określenia ich etymologii.
 14. Nowomowa jako doświadczenie i problem polskiej literatury powojennej. Analizując odpowiednie utwory, przedstaw problem.
 15. Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego. Omów problem na postawie analizy wybranych przykładów.

 

16
Wrz

dotyczy słuchaczy v lO

UWAGA SŁUCHACZE, KTÓRZY ZDAJĄ MATURĘ W MAJU 2015 ROKU.

20 WRZEŚNIA BR. SOBOTA O GODZINIE 9.00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE NOWEJ FORMUŁY MATURY, W BYTOMIU, UL. ALOJZJANÓW 6 - 8.

DYREKTOR SZKOŁY

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Katowicach możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.