Aktualności: Katowice

26
Sty

Dyżur dyrektora

Dyrektor sieci szkół w Katowicach przyjmuje w sekretariacie przy Rynku 12 w każdy wtorek od 16.00 do 18.00.

26
Sty

terminarz zajęć

Na stronie i w sekretariacie jest już dostępny terminarz zajęć.

13
Sty

ABSOLWECI LO, LU

Dyrektor informuje, ze ostateczną deklarację maturalną na egzamin w maju składa się w sekretariacie szkoły do 7 lutego 2015 roku.

Przypominamy, że tematy prezentacji dostępne są na naszej stronie.

Deklaracje można pobrać ze strony okręgowej komisji egzaminacyjnej, centralnej komisji egzaminacyjnej lub w sekretariacie.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Katowicach możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.