Aktualności: Konin

31
Mar

Wesołych świąt

28
Mar

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    W dniach 11-12.04.2015r. odbędzie się próbny etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg następującego harmonogramu:

 1.Administracja s.IV 11.04.15 

2.Bhp s.III 11.04.15 

3.Florystyka s.II 12.04.15 

4.Kosmetyka s.IIA 12.04.15 

5.Kosmetyka s.IIB 12.04.15

6.Kosmetyka s.IVA 11.04.15 

7.Kosmetyka s.IVB 11.04.15 

8.Opiekunka s.II 12.04.15 

9.Rachunkowość s.II 12.04.15 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz  na tablicy informacyjnej w szkole.

28
Mar

Harmonogramy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

Informujemy, iż szczegółowe harmonogramy dotyczące egzaminu maturalnego są dostępne w sekretariacie szkoły - Hotel Konin - IX piętro oraz są wywieszone na tablicy w szkole.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Koninie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.