Aktualności: Konin

18
Lis

Kosmetyka semestr III

Bezpłatne szkolenie z firmy Biomak dla słuchaczek III semestru Kosmetyki z takich zagadnień jak: mezoterapia, jonoforeza, galwanizacja, sonoforeza, elektroporacja oraz Metoda Blend odbędzie się 20.11.2015 ( piątek) o godz. 9.00 w naszych pracowniach kosmetycznych na ul. Żeglarskiej 9. Serdecznie zapraszamy.

Biomak - producent sprzętu kosmetycznego

18
Lis

Zajęcia dodatkowe i fakultety

Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe oraz fakultety dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy Zaocznej Policealnej Szkoły. Szczegółowy harmonogram fakultetów przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie , jak i zajęć dodatkowych, dostępny będzie na tablicy informacyjnej na najbliższym zjeździe. Zapraszamy!

13
Lis

Nabór wiosenny 2015/2016 ROZPOCZĘTY !!!

Z nami masz wybór...

Dalsze poszukiwania to strata czasu. 


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Koninie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.