Aktualności: Koszalin

22
Paź

FLORYSTYCZNE INSPIRACJE „JESIEŃ 2014″

Słuchaczki pierwszego semestru florystyki wzięły się ostro do pracy i wyczarowały wspaniałe wiązanki, które okraszone jesiennym słońcem wyglądają bajecznie............

 

 

30
Wrz

Padła wygrana 10 000 zł!

Gratulujemy naszej Słuchaczce z Elbląga! Pani Anna Loryś - słuchaczka Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - przyprowadziła 6 osób i wygrała 10 000 zł. Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej edycji konkursu "Wygraj 10 000 zł"!

Więcej 

05
Wrz

Wzór upoważnienia

..............................................                                                                                                                                       .............................................

      (nazwisko i imię)                                                                                                                                                             (miejscowość, data)

............................................

............................................

             (adres)

............................................

(nazwa i nr dokumentu tożsamości)

                                                                                                      UPOWAŻNIENIE

 

Ja, niżej podpisany/a upoważniam Pana/Panią (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującego/ą się dowodem osobistym seria, nr .......................................... do odebrania w moim imieniu (wpisać rodzaj dokumentu) np. zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                                                                                                                                                                          ......................................

                                                                                                                                                                                                       (podpis)

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Koszalinie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.