Aktualności: Kraków

27
Maj

Uwaga słuchacze!! nastapiła zmiana miejsca zdawania egzaminu zawodowego!

Egzamin zawodowy praktyczny dla kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbędzie się 23.06.2015 o godz. 13:00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37 (sala gimnastyczna)  

Egzamin pisemny odbędzie się 22.06.2015 o godz. 12:00 również w szkole na os. Szkolnym 37.

Egzamin zawodowy praktyczny dla kwalifikacji R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych odbędzie się 06.06.2015 w sesjach 8:00, 12:00, 16:00 oraz 07.06.2015 o godz. 8:00, 12:00 i 16:00 os. Strusia 19 (według harmonogramu - informacja u Dyrektora Szkoły)    

Egzamin pisemny odbędzie się 22.06.2015 o godz. 12:00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37  (sala gimnastyczna)   

Przypominamy, że na egzamin zawodowy nie możemy wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, jak również posiłków i napoi.

Egzamin zawodowy praktyczny dla kwalifikacji Z.03 Ochrona osób i mienia odbędzie się 23.06.2015 o godz. 13:00 w Zespole Szkół mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37 ( Sala gimnastyczna)

Egzamin pisemny odbędzie się 22.06.2015 o godz. 12:00 również w szkole na os. Szkolnym 37

 Egzamin zawodowy praktyczny dla kwalifikacji Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbędzie się w terminie od 26.06.2015-30.06.2015 w sesjach 8:00, 12:00, 16:00 w Zespole Szkół Mechanicznych os. Szkolne 37 zgodnie z harmonogramem, który znajduje się u Dyrektora Szkoły.    

Egzamin pisemny odbędzie się 22.06.2015 o godz. 14:00 w Zespole Szkół mechanicznych nr 3 os.Szkolne 37 (sala gimnastyczna)

Wszystkie rzeczy osobiste słuchacze proszeni są o pozostawienie w wyznaczonych szatniach. Podczas egzaminu szatnie są zamknięte. 

25
Maj

Zmiana dyżuru dyrekcji przy ul W.Wyrwińskiego 1

 

   Informujemy iż dyżur przy ul. W. Wyrwińskiego 1 zostaje  przesunięty z środy  tj. 27.05.15  na czwartek tj. 28.05.2015 w godzinach od 16.30 do 18:30.

21
Maj

Dyżur dyrektora os. Strusia odwołany!

Informujemy, iż w dniu 21.05.2015 (czwartek) dyżur dyrektora na os. Strusia 19 zostaje odwołany.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Krakowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.