Aktualności: Kraków

29
Sie

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe!!

Informujemy, iż od dnia 29.08.2014r w sekretariatach można odbierać wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze którzy nie uzyskali pozytywnych wyników zobowiązani są do złożenia deklaracji o ponowne przystąpienie.

Absolwenci składają deklaracje wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie os.Szkole 37. 

22
Sie

Ukończ kurs i zdobądź pracę. Od razu!

"Cosinus" nawiązał współpracę z ATERIMA MED, która oferuje możliwość zatrudnienia po ukończeniu kursu zawodowego na kierunku Opiekun Medyczny. ATERIMA MED świadczy profesjonalne usługi opieki domowej dla osób starszych na terenie Polski i Niemiec.

Ponadto uczestnicy kursu mogą liczyć na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. Tematyka zajęć jest dopasowana merytorycznie do zakresu przyszłych obowiązków słuchaczy.

Roczny kurs zawodowy na Opiekuna Medycznego jest bezpłatny.

Zapisy on-line: www.cosinus.pl/rejestracja/from/krakow

11
Sie

Ochrona semestr III, BHP semestr II, Florystyka semestr II !!!

Osoby które chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu 2015r. proszone są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły tj. ul. Kremerowska 17 do 26 sierpnia.2014r.

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Krakowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.