Aktualności: Kraków

03
Lip

Egzamin maturalny poprawkowy!!

Przypominamy, iż osoby które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu mają możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu w sierpniu. Osoby te proszone są o złożenie oświadczenia do 07 lipca 2015r. w sekretariacie ul. Kremerowska 17.

30
Cze

Odbiór świadectw dojrzałości!

Informujemy, iż  świadectwa dojrzałości (maturalne) wydawane będą w dniu 30.06.2015r. od godz. 12.00 w sekretariacie przy ul. Kremerowskiej 17.

29
Cze

Odbiór świadectw ukończenia szkoły!

Informujemy ,iż świadectwa ukończenia szkoły można odbierać od 29.06.2015r. w sekretariacie szkoły ul. Kremerowska 17 ! Kierunki: BHP,OCHRONA,OPIEKUN MED.,FLORYSTA

Absolwentom serdecznie gratulujemy!Absolwentów nasadkę

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Krakowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.