Kursy Unijne Cosinus

Kursy Unijne

Projekt MNIEJ OBCY JĘZYK OBCY! jest realizowany na terenie woj. wielkopolskiego

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego odbywają się w 5 miastach: Poznaniu, Kaliszu, Koninie Gnieźnie i Pile

Szczegóły znajdziesz na stronie http://jezyk.cosinus.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.02.2017 r.

W związku z planowaną realizacją projektu przez Fundacja EQUAMP-FIZ pn. „AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja EQUAMP-FIZ zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia.

Zaproszenie, Formularz, Protokół

SERDECZNIE ZAPRASZAMY