• Biblioteka MARZEC

  27
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Biblioteka w marcu jest czynna w dniach:01.03.2015 niedziela 9.00 – 13.0003.03.2015 wtorek 11.00 – 18.0007.03.2015 sobota 11.00 – 17.0008.03.2015 niedziela 9.00 – 13.0010.03.2015 wtorek 11.00 – 18.0017.03.2015 wtorek 11.00 – 18.0021.03.2015 sobota 11.00 – 17.0022.03.2015 niedziela 9.00 – 13.0024.03.2015 wtorek 12.00 – 18.0028.03.2015 sobota 11.00 – 17.00

 • Uwaga słuchacze semestrów programowo najwyższych ZPSz „COSINUS I”

  22
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Dyrektor ZPSz „COSINUS I” przypomina (tym słuchaczom, którzy praktyk zawodowych jeszcze nie odbyli) o konieczności zaliczenia praktyk zawodowych. W tym celu zapraszamy słuchaczy do sekretariatu szkoły po umowy na praktyki zawodowe, programy praktyk  i ewentualnie skierowania do odpowiednich podmiotów celem odbycia praktyk.

 • Opiekunowie semestrów w semestrze wiosennym ZPSz „COSINUS I”

  22
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Opiekunami semestrów w semestrze wiosennym zostali:Technik bhpOpiekun sem. I A,Bmgr Mirosława KmiećOpiekun sem. I C,Dmgr Elżbieta RymarczykOpiekun sem. II Amgr Krystyna SolarzOpiekun sem. II Bmgr Wojciech MeksaOpiekun sem. IIImgr Blandyna SzymańczykTechnik ochronyOpiekun sem. I A,Bmgr Wojciech BrodowiczOpiekun sem. IImgr Bartłomiej Podciechowski  Opiekun sem. IVmgr Jarosław KowalczykOpiekun medycznyOpiekun sem. I A,Bmgr Bożena KrędzelOpiekun sem. I C,Dmgr Marcin Więcej 

 • Egzaminy pisemne w semestrze wiosennym ZPSz „COSINUS I”

  22
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Dyrektor szkoły informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy pisemne w semestrze wiosennym zostaną przeprowadzone z następujących przedmiotów:Technik bhpSemestr  I- Techniczne bezpieczeństwo pracy,- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,Semestr  II- Techniczne bezpieczeństwo pracy,- Ocena ryzyka zawodowego,  Semestr III- Ocena ryzyka zawodowego,- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy,Technik ochronySemestr I- Podstawy prawa w ochronie osób i Więcej 

 • Egzaminy pisemne w semestrze wiosennym PSzM „COSINUS”

  22
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy pisemne w semestrze wiosennym zostaną przeprowadzone z następujących przedmiotów:Opiekunka dziecięcasem. I A- Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka- Propedeutyka zdrowiasem. II- Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka- Teoretyczne podstawy wychowania dzieckaTechnik masażystasem. I A,B- Teoretyczne podstawy masażu- Propedeutyka zdrowiasem. II- Teoretyczne podstawy masażu- Anatomia z fizjologią

 • Opiekunowie semestrów PSzM „COSINUS”

  22
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Dyrektor szkoły informuje, iż w semestrze wiosennym opiekunami poszczególnych semestrów są:Opiekunka dziecięcaOpiekun sem. I A,Bmgr Agnieszka MańkaOpiekun sem. II,mgr Beata WalczewskaTechnik masażystaOpiekun sem. I A,Bmgr Katarzyna JerkaOpiekun sem. IImgr Dominik Zakrzewski

 • Legitymacje – zmiana przepisów

  19
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Łódź

  Po zmianie przepisów oświatowych legitymacje muszą zawierać pesel słuchacza. W związku z tym prosimy wszystkich słuchaczy o zgłoszenie się do sekretariatu celem wpisania i potwierdzenia pieczęcią szkoły pesela (bez tego legitymacja będzie uznana za nieważną).