Aktualności: Opole

12
Wrz

Uwaga przyszłoroczni maturzyści!

Uprzejmie przypominamy, że do 30 września 2014 r.  należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2015 r. Druki można wypełnić na miejscu w sekretariacie szkoły.

Informacja ta skierowana jest do aktualnych słuchaczy V oraz VI semestru Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego COSINUS w Opolu.

12
Wrz

Barwna FLORYSTYKA!!!

Grupa słuchaczy I i II semestru Florystyki w Zaocznej Policealnej Szkole COSINUS w Opolu prezentuje swoje prace wykonane podczas zjazdu.

12
Wrz

100% zdawalności!!!

Dyrektor Zaocznej Policealne j Szkoły COSINUS w Opolu pragnie poinformować, że w sesji letniej 2014 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach FLORYSTA oraz TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH przystąpili wszyscy absolwenci szkoły. Zdawalność na obu kierunkach wyniosła 100%!!!

Gratulujemy naszym absolwentom, jak również nauczycielom przedmiotów zawodowych!

Absolwentom życzymy realizacji planów związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego, natomiast nauczycielom życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych!

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Opolu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.