Aktualności: Piła

12
Cze

Egzaminy dodatkowe i poprawkowe.

UWAGA !!!

Terminy egzaminów poprawkowych i dodatkowych ustalane są przez Dyrektora szkoły wyłącznie dla osób, które zgłoszą chęć przystąpienia do w/w egzaminu

do dnia 21 czerwca 2015 r. 

10
Cze

Zakończenie szkoły dla ostatnich semestrów i uroczyste rozdanie świadectw.

Informujemy, że zakończenie szkoły dla ostatnich semestrów i uroczyste rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26 czerwca w Sekretariacie szkoły przy Al.Wojska Polskiego 30.

16.30 - dla Opiekunów Medycznych sem. II i Kosmetyczek sem. IV

17.00 - dla Ochrony i Administracji sem. IV

Zapraszamy z nadzieją ponownego zobaczenia się w nowym roku szkolnym na kolejnym kierunku szkoły policealnej.

01
Cze

Egzaminy klasyfikacyjne.

Informujemy, że egzamin klasyfikacyjny wyrównujący podstawę programowąz biologii, fizyki oraz  chemii  odbędzie się w dniu:

-  13 czerwca 2015 (podczas zjazdu) w Gimnazjum Nr 5 przy ul.Bydgoskiej 23

W tym dniu odbędzie się także dodatkowy egzamin klasyfikacyjny z informatyki i podstaw przedsiębiorczości dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminu z w/w przedmiotów w terminie wcześniejszym.

Prosimy o przybycie.

Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie oraz telefonicznie (67) 351 60 21.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Pile możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.