Aktualności: Piła

18
Lut

Dyżur rezydenta i dyrektora szkoły

Informujemy, że Rezydent oraz Dyrektor szkół "Cosinus" w Pile pełnią dyżury w następujących terminach:

 - Rezydent szkół "Cosinus" w Pile - dyżur codziennie w godzinach 12.00-13.00 oraz 16.00-17.00

 - Dyrektor szkół "Cosinus" w Pile  - dyżur w środy i piątki w godzinach 16.00-18.00

w sekretariacie   na Al. Wojska Polskiego 30

Rezydent oraz Dyrektor szkół "Cosinus" w Pile pełnią także dyżury podczas zjazdów w szkole przy ul. Bydgoskiej 23.

10
Lut

Nabór na BEZPŁATNE zawodowe kursy kwalifikacyjne rozpoczęty!

SZKOŁA COSINUS W PILE ZAPRASZA NA KURSY KWALIFIKACYJNE: 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

K1 –  A.61.

WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY

K2 – A.62.

WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP

Czas trwania każdego kursu – 2 semestry (1 rok)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA:

K1 – Z.3.     

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Czas trwania kursu – 4 semestry (2 lata)

OPIEKUN MEDYCZNY:

 

 

K1 – Z.4.

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ 

Czas trwania kursu – 2 semestry (1 rok)

TECHNIK ADMINISTRACJI:

 

 

K1 – A.68. 

OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI 

 

Czas trwania kursu – 4 semestry (2 lata)

 

Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika.

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Dyplom technika - potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać: 

- osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

- osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w naszym Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym Cosinus w Pile.

Osoba, która nie ma wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej. 

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego. 

Natomiast  jeśli słuchacz będzie potrzebował tylko wybraną kwalifikację w zawodzie, to nie musi przerabiać całego programu technika.

Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (w naszej szkole tylko Technik usług kosmetycznych posiada dwie kwalifikacje) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Nauka jest BEZPŁATNA! WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY.

 

 

 

 

 

10
Lut

Plan lekcji na Facebook-u.

Informujemy, że plan zajęć jest umieszczony na naszej stronie w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

 PLAN ZAJĘĆ  dostępny jest także na stronie Facebook-a Cosinus Piła. Zapraszam do polubienia naszej strony!. 

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Pile możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.