Aktualności: Piła

30
Wrz

Padła wygrana 10 000 zł!

Gratulujemy naszej Słuchaczce z Elbląga! Pani Anna Loryś - słuchaczka Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - przyprowadziła 6 osób i wygrała 10 000 zł. Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej edycji konkursu "Wygraj 10 000 zł"!

Więcej 

24
Wrz

Kursy maturalne.

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2015. 

Kursy maturalne w szkole "Cosinus" Piła to cykliczne kursy organizowane w celu właściwego przygotowania do egzaminu maturalnego.  Kurs rozpoczyna się jesienią (październik) a kończy wiosną (kwiecień). 

Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.

Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 67  351 60 21, lub wysyłając zgłoszenie na online.

Link do zgłoszenia.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Od roku szkolnego 2014/2015 absolwent liceum na maturze zdaje obowiązkowo:  

-  język polski (część ustna – bez określenia poziomu, część pisemna egzaminu – poziom podstawowy), 

-  język obcy nowożytny (część ustna – bez określenia poziomu, część pisemna egzaminu – poziom podstawowy), 

-  matematykę (część pisemna, poziom podstawowy),

a także jeden z wybranych przedmiotów dodatkowych (część pisemna, poziom rozszerzony).

Wyboru przedmiotu dodatkowego dokonywać można spośród następujących: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język regionalny.

Uwaga!
W przypadku dokonania zapisu online nie ma potrzeby zgłaszania się do szkoły w ciągu 14 dni od jego dokonania! 

przedmiot

liczba

godzin

Cena

język polski, matematyka,
inny przedmiot ogólonokształcący
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

6,80 zł / godzina lekcyjna

 

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

 

80

 

7,80 zł / godzina lekcyjna 

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Pile, proszę kierować je na adres: pila@cosinus.pl.

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 80 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 71 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej).Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres:

64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 30,

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

23
Wrz

Plan lekcji na 28 września 2014r.

Umieściliśmy na naszej stronie plan lekcji dla odpowiednich szkół i semestrów na zajęcia w dniu 28 września.  Wszystko znajdziecie w zakładce "Plan zajęć".  Przypominamy, że z przyczyn losowych plan może ulec zmianie, więc sprawdźcie go jeszcze raz w piętek. Zapraszamy!!!

PLAN ZAJĘĆ

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Pile możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.