• Zajęcia z Podstaw Przedsiębiorczości

  23
  Mar

  Kategoria: Aktualności | Szkoły Policealne | Miasto: Poznań

  W niedzielę 29 marca 2015r. o godz. 16:30 w sali nr 13 w budynku szkoły ul. Św, Marcin 66/72 ( I p. ) odbędą się zajęcia organizacyjne ( jedna godzina lekcyjna ) z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości dla słuchaczy, którzy nie mają oceny z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia te dotyczą słuchaczy następujących Więcej 

 • Deklaracje – sesja sierpień-październik 2015

  21
  Mar

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Poznań

  Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu informuje, że do 17 kwietnia 2015r. zbierane są deklaracje przystąpienia do „NOWEGO” egzaminu zawodowego w sesji sierpień-październik 2015r. Słuchacze składają deklaracje w sekretariacie szkoły ul. Święty Marci 66/72 ( I piętro ), absolwenci w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Więcej 

 • Wyniki NOWEGO egzaminu zawodowego

  01
  Mar

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Poznań

  Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu  informuje, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – nowy egzamin zawodowy, osoby zdające w sesji styczeń – luty 2015r. będą mogły odebrać u dyrektora szkoły ( ul. Święty Marcin 66/72, II piętro ) dnia 27 marca 2015r. w godzinach 16.00 – 18.00. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w Więcej 

 • Wyniki STAREGO egzaminu zawodowego

  01
  Mar

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Poznań

  Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu uprzejmie informuje, że dyplomy wraz z suplementami ( ewentualnie informacje o wynikach egzaminów ) absolwenci zdający stary egzamin zawodowy w sesji styczeń 2015r. mogą odbierać odpowiednio :- technik administracji i technik informatyk – ul. Prądzyńskiego 53  ( w czasie dyżuru dyrektora lub w czasie zjazdu ),- technik usług Więcej 

 • Dyżur v-ce dyrektora oddziału przy ul. Prądzyńskiego 53

  14
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Szkoły Policealne | Miasto: Poznań

  Ze względu na zamknięcie szkoły przy ul. Prądzyńskiego 53 podczas ferii zimowych dyżury v-ce dyrektora dla kierunków:asystent kierownika produkcji filmowej/TVtechnik administracjitechnik informatykw dniu  17  lutego 2015r.  będzie pełniony w szkole ul. Św. Marcin 66/72,w dniu 24 lutego 2015r. jest odwołany. 

 • Dyżur wicedyrektora dla kierunków: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny

  08
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Poznań

  Informujemy, że w semestrze wiosennym roku szkolnego 2014/2015 ulegają zmianie godziny dyżuru wicedyrektora dla kierunków: technik usług kosmetycznych i opiekun medyczny.Od 10 lutego b.r. zapraszamy we wtorki w godzinach 16.00-18.00, ul. Św. Marcin 66/72 (II piętro). 

 • Terminarz zjazdów dla kierunków: Technik rachunkowości, Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, Florysta

  08
  Lut

  Kategoria: Aktualności | Miasto: Poznań