Aktualności: Rzeszów

24
Lis

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów 28-29.11.2015 r.

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA MATURZYSTÓW

L.p.

DATA

28.11.2015R.

29.11.2015 R.

GODZINA

SEMESTR 5A,B

SEMESTR 6A

SEMESTR 5A,B

SEMESTR 6A

1

8:00-9:30

J. angielski

J. polski

Geografia

J. angielski

2

9:45-11:15

J. angielski

J. polski

Geografia

J. angielski

3

11:30-13:00

Matematyka

Geografia

J. angielski

J. polski

4

13:15-14:45

Matematyka

Geografia

J. angielski

J. polski

5

15:00-16:30

Geografia

WOS

Matematyka

J. angielski

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w II LO w Rzeszowie.  Serdecznie zapraszamy maturzystów z semestru 5aib oraz 6a do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych. Kolejne terminy zajęć już wkrótce!

18
Lis

egzaminy z kwalifikacji zawodowych

Słuchacze, wymienionych semestrów, którzy w czerwcu 2016r. chcą przystąpić
do egzaminu z kwalifikacji mogą składać deklaracje w sekretariacie szkoły

 

II rachunkowość –kwalifikacja A.36

III rachunkowość – kwalifikacja A.65

II kosmetyka – kwalifikacja A.61

III kosmetyka - kwalifikacja A.62

III ochrona – kwalifikacja Z.03

I medyk – kwalifikacja Z.04

III DPS – kwalifikacja Z.06

II BHP – kwalifikacja Z.13

I PORT – kwalifikacja A.33

III administracja – kwalifikacja A.68

I informatyka – kwalifikacja E.12

III informatyka – kwalifikacja E.14

17
Lis

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny

2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357).

W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na stronie internetowej OKE w Krakowie 1 stycznia 2016 r.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem wpłaty należy złożyć do dyrektora OKE w Krakowie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego 2016 r.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

Jak sprawdzić, czy za egzamin trzeba zapłacić?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

w OKE w Krakowie, wysyłając e-mail na adres: oplatymaturalne@oke.krakow.pl

Uwaga!

e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz egzaminy, do których chce się przystąpić w 2016 r.

Wniosek o zwolnienie z opłaty

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Krakowie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( Zał. 26 b ) z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Krakowie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Rzeszowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.