Aktualności: Rzeszów

17
Sie

MATURA POPRAWKOWA 2015

Data-25.08.2015 -Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Godzina rozpoczęcia 9:00.

Na egzamin maturalny należy zgłosić się 45 minut wcześniej od planowanej godziny z dowodem osobistym.

Miejsce przeprowadzenia- Zespół Szkół Energetycznych - “ENERGETYK”
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Dąbrowskiego 66A
35-036 Rzeszów

29
Cze

Matura-wyniki

30 czerwca zostaną opublikowane wyniki egzaminu maturalnego.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.oke.krakow.pl

Indywidualne wyniki absolwenci będą mogli zobaczyć po wejściu do systemu OBIEG.

Po wejściu do systemu należy wybrać zakładkę Uczeń, a następnie zalogować się wpisując PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły po nowe hasło.

Od 30 czerwca 2015 -  osobisty odbiór świadectw dojrzałości i aneksów lub informacji o wynikach w sekretariacie na Jałowego 14 w godzinach od 10:00-18:00.
 

 

26
Cze

Zapraszamy ostanie semestry na rozdanie świadectw!

Miła wiadomość - wszystkie świadectwa z paskiem!

...odblaskowym paskiem :)

Świadectwo z paskiem.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Rzeszowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.