Szkoła policealna

Szkoła policealna - Siedlce

  • oferta dla absolwentów liceów, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole prowadzona jest w trybie zaocznym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
  • na każdym z kierunków słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Aby zobaczyć szczegóły wybierz jeden z kierunków z listy poniżej.

Zapisz się on-line

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów liceów – również do tych którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego, lub nie udało im się go zdać.

Szkoły policealne Cosinus w Siedlcach umożliwiają obecnie zdobycie 9 ciekawych zawodów. Edukacja w szkole policealnej trwa od roku do dwóch lat, w zależności od wybranego zawodu i jest prowadzona w formie zaocznej.

W czasie jej trwania słuchacz przystępuje do egzaminów (od 1 do 3, w zależności od zawodu) potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (zwanych egzaminami zawodowymi) przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku uzyskania świadectw we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w danym zawodzie i po ukończeniu szkoły kształcącej w tym zawodzie absolwent otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika.

Dla słuchaczy szkół policealnych Cosinus w Siedlcach przygotowaliśmy również ofertę w postaci dodatkowych, darmowych zajęć fakultatywnych przygotowujących do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Naszych słuchaczy kształcimy w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, między innymi: informatycznych, kosmetycznych, bhp, laboratoriach logistycznych. Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje takie same jak nauczyciele w szkołach publicznych. Znaczną część nauczycieli stanowią egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

W naszych szkołach uczymy nie tylko teorii! W każdym z kierunków, w których prowadzimy się zajęcia, słuchacze mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w firmach lub instytucjach właściwych, które są właściwe dla danego zawodu. ( Praktyki mogą odbywać się zarówno w miejscach wybranych przez słuchaczy jak i w instytucjach czy firmach, z którymi współpracujemy w tym zakresie od lat.)

Wszystkie szkoły Cosinus posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w wymiarze godzin przewidzianych dla policealnej szkoły publicznej oraz korzystają z podręczników zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły wydają legitymacje, zaświadczenia do ZUS, MOPS oraz innych instytucji.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście