Aktualności: Tarnów

10
Lip

Opiekun medyczny – nowy bezpłatny kierunek! Zapraszamy :)

02
Lip

Zmiana godzin otwarcia sekretariatu!

30
Cze

Wyniki egzaminu maturalnego

Informujemy, że od dnia 30 czerwca w sekretariacie szkoły można osobiście odbierać świadectwa maturalne.

Uwaga! Nie udzielamy informacji o wynikach egzaminu maturalnego telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do matury w sesji poprawkowej jest złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie nie później niż do 7 lipca 2015 r.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Tarnowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.