Aktualności: Toruń

24
Lis

Zajęcia fakultatywne z matematyki i języka polskiego dla słuchaczy sem.V i VI

Fakultety z matematyki dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki odbędą się 30.11 w godz. 9.00-13.00;

 

Fakultety z języka polskiego dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka polskiego odbędą się:

29.11 w godz. 11.00-16.00

30.11 w godz. 13.00-16.00

Ewentualne zmiany terminu będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły.

24
Lis

Podstawy przedsiębiorczości

Informujemy, że zajęcia z podstaw przedsiębiorczości odbywać się będą  w ŚRODY w godzinach 17.00 - 20.10 w siedzibie szkoły na ul. Rydygiera 12A .
Harmonogram zajęć:
26.11

03.12

10.12

17.12

Zajęcia z przedmiotu „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” mają obowiązek uczestniczyć tylko i wyłącznie słuchacze szkół policealnych, którzy nie realizowali takiego przedmiotu w szkole średniej. Pozostałe osoby są z niego zwolnione.

23
Lis

Informacja dla słuchaczy LO

Informujemy, iż przygotowaliśmy dla Państwa ofertę zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te będą odbywać się w następujących terminach 25.11.2014, 02.12, 03,12, 09.12, 16.12.2014 roku w sali 105a w godzinach 18.00-21.00

Serdecznie zapraszamy

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Toruniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.