Aktualności: Warszawa

03
Lip

Szkoła Policealna przy ul. Łuckiej – przerwa wakacyjna

Informujemy, że słuchacze kierunków kosmetyka, florysta, opiekun medyczny, geodeta, porty, masażysta i opiekunka dziecięca nie będą obsługiwani przez sekretariat szkoły ze względu na przerwę wakacyjną. Zapraszamy 22 i 23 sierpnia 2015 r. oraz podczas dyżurów 25 i 27 sierpnia 2015 r.

Dyrektor szkoły

03
Lip

Szkoła Policealna przy ul. Łuckiej – deklaracje i praktyki

Informujemy, że deklaracje na egzaminy zewnętrzne na kierunkach kosmetyka, florysta, opiekun medyczny, geodeta i porty będzie można składać w dniach 22 i 23 sierpnia 2015 r. oraz podczas dyżurów (25 i 27 sierpnia 2015 r.). W tych terminach możliwe będzie również rozliczenie praktyk zawodowych.

03
Lip

Policealna Szkoła przy ul. Łuckiej – sesja poprawkowa i dodatkowa

Informujemy, że egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym na kierunkach kosmetyka, florysta, opiekun medyczny, porty, geodeta   odbędą się w dniach 22 i 23 sierpnia 2015 r. natomiast masażysta i opiekunka dziecięca 25 i 27 sierpnia 2015 r.  Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.

Dyrektor Szkoły

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Warszawie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.