Aktualności: Warszawa

27
Sie

terminarz zjazdów dla kierunków kosmetyka, florysta i opiekun medyczny

Informujemy, że w zakładce "plan lekcji" zamieszczone zostały terminarze zjazdów dla kierunków technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny i florysta. Zajęcia odbywać się będą w szkole przy ul. Łuckiej 13.

Dyrektor szkoły

27
Sie

wyniki egzaminu zawodowego dla kierunków florysta, kosmetyka, geodeta, porty i opiekun medyczny

Informujemy, że z wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach florysta, technik geodeta, technik usług kosmetycznych, technik eksploatacji portów i terminali oraz opiekun medyczny będzie można zapoznać się 28 sierpnia 2015 r. w godz. 14.00-18.30 w sekretariacie szkoły przy ul .Łuckiej 13. Jednocześnie będą wydawane dyplomy i zaświadczenia. Po odbiór wyników i dyplomów należy zgłosić się osobiście - telefonicznie nie będą udzielane żadne informacje.

Dyrektor szkoły.

26
Sie

Terminarz zjazdów dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS przy ul. Żelaznej 71.

Dyrekcja Szkoły informuje, że na stronie www.cosinus.pl w zakładce PLAN ZAJĘĆ  jest dostępny TERMINARZ ZJAZDÓW dla kierunków:

  1. TECHNIK ADMINISTRACJI, 
  2. ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
  3. TECHNIK INFORMATYK,
  4. TECHNIK TURYSTKI WIEJSKIEJ.

Z poważaniem,

DYREKCJA SZKOŁY.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Warszawie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.