Aktualności: Wrocław

23
Cze

Dyżury wakacyjne Dyrektorów

Więcej 

11
Cze

Facebook

29
Maj

Harmonogram egzaminów zawodowych – Policealna Szkoła „Cosinus I” we Wrocławiu

 

Z.03 Ochrona fizyczna osób i mienia (na koniec IV semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska  57

- część pisemna 22.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna 23.06.2015 zmiana I – godz. 13.00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (stary):

312[01] technik informatyk

- część pisemna 15.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna 16.06.2015 godz.15.00  – 3 godziny

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS we Wrocławiu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.