Aktualności: Wrocław

29
Maj

Nieczynne sekretariaty – ul. Wita Stwosza 28 we Wrocławiu

 

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 r. sekretariaty będą nieczynne

29
Maj

Harmonogram egzaminów zawodowych – Policealna Szkoła „Cosinus I” we Wrocławiu

 

Z.03 Ochrona fizyczna osób i mienia (na koniec IV semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska  57

- część pisemna 22.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna 23.06.2015 zmiana I – godz. 13.00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (stary):

312[01] technik informatyk

- część pisemna 15.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna 16.06.2015 godz.15.00  – 3 godziny

29
Maj

Harmonogram egzaminów zawodowych – Policealna Szkoła „Cosinus ” we Wrocławiu


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy):

- część pisemna trwa 1 h

- część praktyczna trwa 2 h

Na egzaminy należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Informacja pisemna jest do odebrania u dyrektora szkoły.

Technik  informatyk

Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych       (na koniec II semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska 57

- część pisemna 22.06.2015 godz.10.00

- część praktyczna:

12.06.2015 godz.16.00,

18.06.2015 godz. 16.00,

19.06.2015 godz. 16.00,

20.06.2015 zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

21.06.2015 zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

25.06.2015 godz. 16.00,

26.06.2015 godz. 16.00,

27.06.2015 zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

28.06.2015 zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

Kwalifikacja E.13   Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami     (na koniec III  semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska 57

- część pisemna 22.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna:

29.06.2015 zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

30.06.2015    zmiana I – godz. 8.00,    zmiana II – godz.12.00 lub zmiana III –  godz.16.00  wg listy znajdującej się u dyrektora szkoły,

 

Kwalifikacja E.14   Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

- część pisemna 22.06.2015 godz.14.00

- część praktyczna:

08.06.2015 godz.16.00

09.06.2015 godz.16.00

15.06.2015 godz.16.00

16.06.2015 godz.16.00

 

Technik rachunkowości

Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (na koniec IV semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska  57

- część pisemna 22.06.2015 godz.14.00

- część praktyczna 12.06.2015 zmiana III – godz. 15.00,  godz.16.00 

Kwalifikacja A.36    Prowadzenie rachunkowości (na koniec III semestru) egzaminy w szkole  

ul. Braniborska  57

- część pisemna 22.06.2015 godz.12.00

- część praktyczna 19.06 2015 zmiana III – godz.15.00

 

Technik administracji

Kwalifikacja A.68   . Obsługa klienta w jednostkach administracji (na koniec IV semestru) egzaminy w szkole ul. Braniborska  57

- część pisemna 22.06.2015 godz.10.00

- część praktyczna 23.06.2015 zmiana I – godz. 9.00

 

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS we Wrocławiu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.