Terminarz egzaminów semestralnych Szkoły Policealne - Cosinus > Aktualności

Terminarz egzaminów semestralnych Szkoły Policealne

2017-11-22 11:52

Termiarz egzaminów semestralnych w Szkole Policealnej - semestr jesienny 2017/2018

 

​Technik rachunkowości semestr I

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 04.02.2018 J. Matuszewska
Rachunkowość finansowa 03.02.2018 H. Wolińska
Biuro rachunkowe 04.02.2018 H. Wolińska

Technik rachunkowości semestr III

Wynagrodzenia i podatki 04.02.2018 W. Laskowski
Biuro wynagrodzeń i podatków 04.02.2018 W. Laskowski
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska

Technik usług kosmetycznych semestr I

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 09.12.2017 J. Matuszewska
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 10.12.2017 A. Byszewska
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 03.02.2018 A. Byszewska
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 04.02.2018 T. Frąckowiak

Technik usług kosmetycznych semestr III

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 04.02.2018 J. Matuszewska
Język obcy w kosmetyce 13.01.2018 E. Pawlak
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stó i ciała 04.02.2018 A. Byszewska
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększajace dłoni, stóp i ciała 04.02.2018 T. Frąckowiak

Technik uslug komsetycznych semestr IV

Język obcy w kosmetyce  21.01.2018 E. Pawlak
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 21.01.2018 A. Byszewska
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększajace dłoni, stóp i ciała 13.01.2018 T. Frąckowiak
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr I

Techniczne bezpieczeństwo pracy 04.02.2018 Z. Pawłowski
Zagrozenia w środowisku pracy 04.02.2018 Z. Pawłowski
Zarzadzanie systemami bezpieczeństwa i hiegieny pracy 04.02.2018 Z. Pawłowski
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr II

Techniczne bezpieczeństwo pracy 13.01.2018 M. Tymburski
Podstawy prawa pracy 04.02.2018 M. Tymburski
Ocena ryzyka zawodowego 22.01.2018 M. Rakowski
Zagrożenia w środowisku pracy 16.12.2017 M. Tymburski

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr III

Ergonomia w procesie pracy 09.12.2017 M. Tymburski
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy 21.01.2018 E. Pawlak
Ustalanie przyczyn i okolicznosci wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 16.12.2017 M. Rakowski
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 21.01.2018 M. Rakowski

Technik archiwista semestr III i IV

Podstawy archiwistyki 20.01.2018 R. Więckowski
Metody pracy w archiwum zakładowym 13.01.2018 R. Więckowski
Prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych 21.01.2018 R. Więckowski
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska

Technik administracji semestr I

Działalnośc gospodarcza w jednostce organizacyjnej 04.01.2018 J. Matuszewska
Podstawy prawa administracyjnego 04.01.2018 N. Szymańska
Wykonywanie prac biurowych 03.02.2018 A. Gołębiewska
Podstawy przedsiębiorczości 18.11.2017 J. Matuszewska
Postępowanie w administracji 13.01.2018 I. Grubecka

Technik administracji semestr III

Podstawy prawa administracyjnego 13.01.2018 N. Szymańska
Postępowanie w administracji 04.02.2018 I. Grubecka
Podstawy przedsiębiorczości 13.01.2018 J. Matuszewska

Opiekun medyczny semestr I

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 04.02.2018 M. Błajet
Działalnośc gospodarcza w ochronie zdrowia 03.02.2018 J. Matuszewska
Język migowy w ochronie zdrowia 16.12.2017 A. Mechuła
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 12.01.2018 M. Błajet
Działania opiekuńcze nad osoba chorą i niesamodzielną 04.02.2018 M. Błajet
Podstawy przedsiębiorczości 18.11.2017 J. Matuszewska
Komputerowe wspomaganie działaności w ochronie zdrowia 04.01.2018 G. Stępień

 

Praktyki
2018-02-20
Matura 2018
2018-02-20
Terminarz zajęć w semestrze wiosennym
2018-01-10

Informujemy, że dostępny jest już terminarz zajęć w semestrze wiosennym 2017/2018. Prosimy o zapoznanie się i zarezerwowanie czasu na naukę :)