✔ Cosinus Łódź - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Łódź - Pracownik służby porządkowej i informacyjnej

 • Dodatkowy zawód dla każdego na całe życie, zdobyty w trzy dni,
 • Praca niezależnie od posiadanego wykształcenia,
 • Uprawnienie do pracy na imprezach masowych - ważne bezterminowo,
 • Praca bez konieczności wykonywania badań okresowych,
 • Możliwość pracy na ciekawych imprezach: koncerty, mecze piłki nożnej i inne imprezy sportowe

 

.

Opłaty: 140 zł Okres nauki: 24 godziny

Pracownik służby porządkowej i informacyjnej

Pracownik służby porządkowej i informacyjnej.

 1. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
 2. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 3. Członkowie służb, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać oznakowanie i ukończone szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23 rozporządzenie w sprawie służb porządkowych i informacyjnych,

TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne czas realizacji  2 godziny

Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny

Temat III. Zagadnienia prawne - część I - czas realizacji 2 godziny

Temat IV. Zagadnienia prawne - część II - czas realizacji 2 godziny

Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 1 godzina

Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 1 godzina

Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 3 godziny

Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 2 godziny

Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych - czas realizacji 2 godzin

Temat X. Techniki interwencyjne - czas realizacji 1 godzina

Temat XI. Ćwiczenia praktyczne - czas realizacji 2 godziny

Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 2 godziny

Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - czas realizacji 2 godziny

BAZA DYDAKTYCZNA

- Sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny: tablice multimedialne, rzutniki, projektory, stanowiska komputerowe.

- Pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej wyposażona w sprzęt audiowizualny, fantomy szkoleniowe do defibrylacji i resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłych i dzieci w naturalnych rozmiarach , defibrylatory treningowe , szkoleniowe AED- zawiera 10 scenariuszy szkoleniowych, które umożliwiają podczas ćwiczeń symulowanie różnych warunków zdarzeń

- Sala do ćwiczeń z samoobrony i technik interwencyjnych wyposażona w profesjonalne maty i sprzęt treningowy.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną  kadrę praktyków - ( nauczycieli szkół Cosinus ) w tym specjalistów w zakresie:

 •  prawa – egzaminatorzy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 •  pierwszej pomocy przedmedycznej – instruktorzy  z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 •  instruktorzy sztuk walki i technik samoobrony.

DLACZEGO WARTO:

 • możliwość pracy na różnego rodzaju imprezach masowych sportowych, koncertach, imprezach plenerowych, pokazach, piknikach, galeriach, muzeach, terenach wojskowych np. pikniki lotnicze, zarówno w obiektach zamkniętych jak i w terenie otwartym,
 • możliwość zobaczenia takich imprez ,,od kuchni”, blisko gwiazd estrady i sportu,
 • uprawnienia dożywotnie,
 • brak konieczności odnawiania uprawnień – bezterminowe,
 • brak konieczności wykonywania badań lekarskich,
 • pracownik służby informacyjnej to każdy po tym kursie,
 • pracownik służby porządkowej to każdy po tym kursie posiadający jednocześnie kwalifikacje z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia – pracownik kwalifikowany,
 • jeden kurs a dwa uprawnienia dla wszystkich pracowników kwalifikowanych,
 • pozostałe osoby bez kwalifikacji pracują jako służba informacyjna.
 • zarówno pracownicy służby informacyjnej jak i porządkowej są na każdej imprezie masowej,
 • nie ma znaczenia jakie masz wykształcenie,
 • możliwość poznania ciekawych miejsc i ludzi.

CZAS TRWANIA KURSU :

Możliwość organizacji kursu:

w trybie weekendowym - piątek sobota, niedziela (średnio po 8h dziennie)

w trybie tygodniowym - od poniedziałku do piątku (trzy dni średnio po 8h)

Możliwość organizacji kursu w terminie dogodnym dla uczestników szkolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  kwestionariusz zgłoszeniowy
 •  kserokopia dowodu osobistego
 •  dowód wpłaty

Termin realizacji: 22.10.2018r. zajęcia od 9,00 - 10 godzin i 29.10.2018r. zajęcia od 9,00 - 10 godzin

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjnej (Dz. U.2011.183.1087 , 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.1694 § 1)

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek :62 1560 0013 2121 1850 6000 0006 z dopiskiempracownik służby porządkowej

PRACOWNIK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ I PORZĄDKOWEJ - DODATKOWY ZAWÓD JUŻ W TRZY DNI

DLACZEGO WARTO:

 • możliwość pracy na różnego rodzaju imprezach masowych sportowych, koncertach, imprezach plenerowych, pokazach, piknikach, galeriach, muzeach, terenach wojskowych np. pikniki lotnicze, zarówno w obiektach zamkniętych jak i w terenie otwartym,
 • możliwość zobaczenia takich imprez ,,od kuchni”, blisko gwiazd estrady i sportu,
 • uprawnienia dożywotnie,
 • brak konieczności odnawiania uprawnień – bezterminowe,
 • brak konieczności wykonywania badań lekarskich,
 • pracownik służby informacyjnej to każdy po tym kursie,
 • pracownik służby porządkowej to każdy po tym kursie posiadający jednocześnie kwalifikacje z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia – pracownik kwalifikowany,
 • jeden kurs a dwa uprawnienia dla wszystkich pracowników kwalifikowanych,
 • pozostałe osoby bez kwalifikacji pracują jako służba informacyjna.
 • zarówno pracownicy służby informacyjnej jak i porządkowej są na każdej imprezie masowej,
 • nie ma znaczenia jakie masz wykształcenie,
 • możliwość poznania ciekawych miejsc i ludzi.

 

CZAS TRWANIA KURSU :

Możliwość organizacji kursu:

w trybie weekendowym - piątek sobota, niedziela (średnio po 8h dziennie)

w trybie tygodniowym - od poniedziałku do piątku (trzy dni średnio po 8h)

Możliwość organizacji kursu w terminie dogodnym dla uczestników szkolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  kwestionariusz zgłoszeniowy
 •  kserokopia dowodu osobistego
 •  dowód wpłaty

Termin realizacji:22.10.2018r. zajęcia od 9,00 - 10 godzin i 29.10.2018r. zajęcia od 9,00 - 10 godzin

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjnej (Dz. U.2011.183.1087 , 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.1694 § 1)

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek: 62 1560 0013 2121 1850 6000 0006 z dopiskiem pracownik służby porządkowej

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Kurs lifingu rzęs polega na wydobyciu naturalnego piękna oka bez użycia mascary, zalotki, czy też zagęszczania przy użyciu sztucznych rzęs. W sposób zupełnie bezpieczny bez osłabiania rzęs następuje ich podkręcenie od samej nasady dzięki czemu spojrzenie nabiera głębi a rzęsy stają się dłuższe, grubsze i ciemniejsze.

Więcej...

Kurs manicure hybrydowego przeznaczony jest tak zarówno dla osób, które zawodowo zajmują się wykonywaniem manicure jak i tych, które swoja przygodę z kosmetyką dłoni i paznokci dopiero zaczynają. Nabyte umiejętności można wykorzystać wykonując doskonały manicure  klientce w salonie jak i koleżance w  warunkach domowych.

Więcej...

Kurs manicure japońskiego  przeznaczony jest tak zarówno dla osób, które zawodowo zajmują się wykonywaniem manicure jak i tych, które swoja przygodę z kosmetyką dłoni i paznokci dopiero zaczynają. Nabyte umiejętności można wykorzystać wykonując doskonały manicure  klientce w salonie jak i koleżance w  warunkach domowych.

Więcej...
 • Dodatkowy zawód dla każdego na całe życie, zdobyty w trzy dni,
 • Praca niezależnie od posiadanego wykształcenia,
 • Uprawnienie do pracy na imprezach masowych - ważne bezterminowo,
 • Praca bez konieczności wykonywania badań okresowych,
 • Możliwość pracy na ciekawych imprezach: koncerty, mecze piłki nożnej i inne imprezy sportowe

 

.

Więcej...
Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia procesu szkoleń z zakresu bhp, poprzez nabycie odpowiedniego przygotowania metodyczno- dydaktycznego, które gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności w przedmiocie:
 • zapewnienia prawidłowości organizacji procesu kształcenia
 • właściwego doboru srodków dydaktycznych
 • zastosowania odpowiednich metod szkolenia dostosowanych do okeślonych uczestników szkolenia
 
Więcej...

Sekretariat

Dane adresowe:
90-515 Łódź ul. Wólczańska 81
Autobus: 99
Tramwaj: 6, 12, 10, 16, 3, 2, 7, 16
Kontakt:
tel.: 42 632 52 20
fax: 42 637 76 92
e-mail: lodz@cosinus.pl
e-mail: pytania@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00-18:00
Sb: 08:00-15:30
Nd: 08:00-15:30
Sekretariat obsługuje słuchaczy uczących się na kierunkach w szkołach policealnych w sprawach formalnych (wydanie legitymacji, zaświadczenia, dokumentów itp)
Dane adresowe:
90-720 Łódź ul. Wólczańska 4A
Kontakt:
tel.: 42 231 59 40
tel.: 42 231 59 41
tel. kom.: 500027770
e-mail: lodz@cosinus.pl
e-mail: pytania@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00-18:00
Sb: 08:00-15:30
Nd: 08:00-15:30
Sekretariat obsługuje słuchaczy zaocznego liceum - w tym słuchaczy zlikwidowanych oddziałów
Dane adresowe:
Łódź ul. Kościuszki 49/51
Kontakt:
tel.: 42 633 30 02
e-mail: lodz@cosinus.pl
e-mail: pytania@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00-18:00
Sekretariat naborowy