Cosinus > Miasta > Olsztyn > Licea ogólnokształcące

Olsztyn - Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata

Miejsca zajęć


10-603 Olsztyn ul. Metalowa 6

Wt: 12:00-14:00 (dyżur z-cy Dyrektora P. Iwonny Barcińskiej)
Dyżur dyrektora podczas zjazdu

10-603 Olsztyn ul. Metalowa 6

Pt: 16:00-18:00
Dyżur dyrektora podczas zjazdu
piątki w godzinach 16:00 - 18:00

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.