Cosinus - bezpłatne szkoły policealne, licea dla dorosłych, studium, kursy maturalne, kursy zawodowe
.