Биомассажист

Занятие, включенное в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 323003

Биомассажист выполняет энергетические массажные процедуры для расслабления, профилактики и улучшения общего состояния здоровья пациента.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Биомассажист

профессия: Биомассажист

Профессия в области биомассажист имеет характер работы в сфере услуг. Биомассажист использует естественные методы терапии. Сфера действия биомассажиста это тело человека как физическое и энергетическое. Биомассажист, основываясь на знаниях в области анатомии физиологии и восточной медицины, определяет нарушения в психофизическом функционировании человека. Перед началом процедуры он готовит свое рабочее место и выбирает подходящий тип терапии и инструментов. Он выполняет биомассаж, нормализуя циркуляцию энергии и физиологические процессы в организме человека, что влияет на устранение симптомов стресса и усталости, расслабляет восстановление внутреннего покоя и силы восстановления. Биомассажист информирует пациента о возможности симптомов после лечения, предшествующих возвращению к равновесию, и дает информацию о том, как действовать в этой ситуации. Среди своих пациентов пропагандирует здоровый образ жизни (физические упражнения, дыхание, принципы правильного питания и расслабления) для улучшения здоровья и укрепления жизненной силы.

Профессиональные задачи:

 • проведение опроса о состоянии здоровья и информирование пациента о показаниях и противопоказаниях к процедуре;
 • распознание физических и энергетических расстройств;
 • согласование терапевтических методик;
 • исправление физических и энергетических нарушений;
 • восстановление правильного функционирования тела;
 • организация рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими и санитарными и эпидемиологическими нормами, противопожарной защитой, охраной окружающей среды, эргономикой.

Charakterystyka zawodu:

 • wykorzystuje naturalne metody terapii,
 • strefą działania jest ciało człowieka zarówno od strony fizycznej jak i energetycznej,
 • bazuje na wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz medycyny wschodniej,
 • ustala zaburzenia w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka,
 • przed przystąpieniem do zabiegu przygotowuje miejsce pracy oraz dobiera odpowiedni rodzaj terapii i narzędzi,
 • wykonuje biomasaż normalizując krążenie energii i procesy fizjologiczne w organizmie człowieka, co wpływa na likwidowanie objawów stresu i przemęczenia, relaksuje przywracając wewnętrzny spokój i regenerując siły,
 • informuje pacjenta o możliwości wystąpienia po zabiegu objawów przesilenia poprzedzających powrót do równowagi oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować,
 • wśród pacjentów propaguje zdrowy tryb życia dla poprawy stanu zdrowia i wzmocnienia sił witalnych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu,
 • rozpoznawanie zaburzeń fizycznych i energetycznych,
 • dobieranie technik terapeutycznych,
 • korygowanie zaburzeń fizycznych i energetycznych,
 • przywracanie prawidłowego funkcjonowania organizmu,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ergonomii.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • prywatnych lub publicznych placówkach zdrowia,
 • SPA,
 • salony masażu,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • gabinety medyczne,
 • własny gabinet.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.