Диетолог

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 322001

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Диетолог

профессия: Диетолог

Разрабатывает и готовит различные виды диеты для здоровых и больных людей и проводит образовательные мероприятия в области правильного питания.

Профессиональные задачи:

 • подготовка рецептов для конкретных видов диеты - в соответствии с текущими правилами питания и по заказу врача - для детей и взрослых, создание имиджа и / или бренда компании на рынке;
 • управление и контроль всех элементов производства, т. е. организация рабочих мест, инструктаж сотрудников, контроль за правильностью технологического курса отдельных этапов подготовки пищи, приобретение новых клиентов для компании;
 • забота о правильном использовании технических устройств, создание клиентской базы;
 • проведение начального обучения и периодического обучения сотрудников, а также инструктаж сотрудников по вопросам охраны здоровья и безопасности (в соответствии с ведомственными нормами и при введении новых устройств, изменениями в производстве), подготовка торговых предложений;
 • ведение документации по выставлению счетов в отношении количества произведенной пищи, ее теплотворной способности, сырья, вспомогательных материалов и рабочей нагрузки, участия в мероприятиях, ярмарках и отраслевых конференциях;
 • контроль качества (органолептический и лабораторный) используемых материалов и условий хранения;
 • проверка качества и внешнего вида готовых блюд (в питательных учреждениях - органолептических, на санитарных участках - в лабораториях);
 • контроль правильности рецептов и пищевых наборов, используемых в пищевой промышленности;
 • проведение образовательной деятельности в области питания и разработка соответствующих наборов питания для различных групп населения и пациентов с различными видами заболеваний;
 • ведение документации по питанию в медицинских учреждениях (калькуляция затрат, меню, планы питания, материальные расчеты).
 • консультирование по индивидуальным проблемам выбора специальной диеты (например, после определенного типа операции, для людей, которые не поглощают определенные питательные вещества)

Charakterystyka zawodu:

 • opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych,
 • prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet - zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie - dla dzieci i dorosłych,
 • budowanie wizerunku firmy i/lub marki na rynku,
 • prowadzenie i nadzorowanie wszystkich elementów produkcji, tj. organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw,
 • pozyskiwanie nowych klientów dla firmy,
 • dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych,
 • budowanie bazy klientów,
 • przeprowadzanie wstępnych przeszkoleń pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktaż pracowników w zakresie bhp (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji),
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
 • uczestniczenie w imprezach, targach i konferencjach branżowych,
 • kontrola jakości (organoleptyczna i laboratoryjna) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania,
 • sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw (w zakładach żywieniowych - organoleptycznie, w stacjach sanepidu - laboratoryjnie),
 • kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w przemyśle spożywczym,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń,
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia (kalkulacja kosztów, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia materiałowe),
 • doradzanie w indywidualnych problemach doboru diety specjalnej (np. po określonym typie operacji, dla ludzi nie przyswajających pewnych składników pokarmowych).

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • kluby fitness,
 • własna działalność,
 • catering i gastronomia,
 • gabinety dietetyczne,
 • instytucje publiczne, komercyjne i społeczne,
 • instytucje medyczne,
 • produkcja żywności.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.