дизайнер интерьера

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 343202

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Дизайнер интерьера

профессия: дизайнер интерьера

Дизайн интерьеров для различных целей; вместе с клиентом утверждают окончательные проекты; выбирает и приобретает материалы, необходимые для дизайна интерьера; организует работу специалистов и ремонтных бригад при реализации проектов; использует специализированное программное обеспечение для визуализации концепций проекта; организует и / или контролирует фотосессии завершенных проектов дизайна интерьера.

Профессиональные задачи:

 • проектирование и внедрение дизайна интерьера различных типов интерьеров, в том числе жилые, промышленные, офисные, общественные и т. д.;
 • осматривать помещения и встречаться с клиентом, чтобы узнать его потребности и ожидания;
 • подготовка предварительных проектов со сметой;
 • встреча с клиентом с целью уточнения деталей внешнего вида и внесения необходимых корректировок в проект;
 • приобретение необходимых материалов и элементов декора;
 • оформление интерьера, включая смену мебели, цвета стен, обои, освещение, шторы, шторы и т. д.;
 • консультирование клиента при подборе произведений искусства, соответствующих стилю и условиям данной комнаты;
 • сотрудничество со специалистами в других областях и с магазинами, производителями и другими поставщиками материалов и изделий для дизайна интерьера;
 • составление чертежей и подготовка компьютерной визуализации с использованием специализированных компьютерных программ;
 • организация и контроль работы по реконструкции;
 • организация и / или проведение внутренних фотосессий;
 • знакомство с профессиональной литературой и отслеживание последних тенденций в дизайне интерьера;
 • соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте и применение правовых положений, касающихся противопожарной защиты и защиты окружающей среды.

Дополнительные профессиональные задачи:

 • участие в курсах и отраслевых встречах в области знаний о искусстве, решения, используемые в дизайне интерьера и т. д .;
 • создание и ведение бизнеса.

Charakterystyka zawodu:

 • projektuje wystrój wnętrz przestrzeni o różnym przeznaczeniu,
 • wspólnie z klientem zatwierdza końcowe projekty,
 • wybiera i pozyskuje materiały niezbędne do aranżacji wnętrz,
 • organizuje pracę fachowców i ekip remontowych podczas realizacji projektów,
 • korzysta ze specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji koncepcji projektów,
 • organizuje i/lub nadzoruje sesje zdjęciowe ukończonych projektów aranżacji wnętrz

Zadania zawodowe:

 • projektowanie i realizowanie wystroju różnego rodzaju wnętrz, m.in. mieszkalnych, przemysłowych, biurowych, publicznych itp.,
 • wizytowanie przestrzeni oraz spotykanie się z klientem w celu poznania jego potrzeb i oczekiwań,
 • przygotowywanie wstępnych projektów wraz z kosztorysem,
 • spotykanie się z klientem w celu sprecyzowania szczegółów wyglądu wnętrza i dokonania niezbędnych poprawek w projekcie,
 • pozyskiwanie potrzebnych materiałów i elementów wystroju,
 • aranżowanie wnętrza, w tym m.in zmiana umeblowania, kolorów ścian, wzorów tapet, oświetlenia, zasłon, firan itp.,
 • doradzanie klientowi w wyborze dzieł sztuki dopasowanych do stylu i warunków danego pomieszczenia,
 • współpracowanie z fachowcami w innych dziedzinach oraz ze sklepami, wytwórcami i innymi dostawcami materiałów i wyrobów wnętrzarskich,
 • wykonywanie rysunków i przygotowywanie wizualizacji komputerowych za pomocą specjalistycznych programów,
 • organizowanie i nadzorowanie prac remontowych,
 • organizowanie i/lub przeprowadzanie sesji zdjęciowych wnętrz,
 • zapoznawanie się z literaturą fachową i śledzenie najnowszych trendów w zakresie aranżacji wnętrz,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • biura architektoniczne,
 • firmy budowlane,
 • własna działalność,
 • biura projektowe,
 • firmy wykonujące wykończenia wnętrz,
 • developerzy,
 • firmy zarządzające nieruchomościami,
 • pracownie designerskie.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.