Консультант клиента

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 524902

Консультант клиента рекомендует оптимальные решения для клиента после анализа их потребностей.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Консультант клиента

профессия: Консультант клиента

Консультант клиента - профессия в сфере услуг. Его цель - поддержать клиента в выборе оптимального решения для него. Консультант клиента определяет и анализирует потребности и ожидания клиента, а затем, основываясь на анализе доступных вариантов и решений, представляет заказчику отдельные предложения по продуктам, услугам или технологии и советует ему, какой вариант выбрать. Задача советника - установить и поддерживать долгосрочные и доверительные отношения с клиентами и создать позитивный имидж компании, которую он представляет.

Профессиональные задачи:

 • анализ потребностей клиента;
 • анализ рынка и поиск доступных альтернатив;
 • выбор опций, продуктов или услуг, подготовка предложений для клиента;
 • представление подготовленного предложения и консультирование клиента;
 • ведение документации, связанной с предложениями;
 • организация рабочего места в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, противопожарной защитой, охраной окружающей среды и эргономическими требованиями.

Charakterystyka zawodu:

 • wspiera klienta w wyborze optymalnego dla niego rozwiązania,
 • ustala i analizuje potrzeby oraz oczekiwania klienta, a następnie na podstawie analizy dostępnych możliwości i rozwiązań, prezentuje klientowi wybrane propozycje produktów, usług lub technologii i doradza mu, którą wybrać,
 • nawiązanie i utrzymanie długotrwałej i opartej na zaufaniu relacji z klientami oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy, którą reprezentuje.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie potrzeb klienta,
 • analizowanie rynku i wyszukiwanie dostępnych alternatyw,
 • wybieranie wariantów, produktów lub usług, na podstawie których przygotowuje ofertę dla klienta,
 • prezentowanie przygotowanej oferty i doradzanie klientowi,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ofertami,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy zajmujące się handlem detalicznym,
 • firmy zajmujące się sprzedażą towarów,
 • firmy prowadzące usługi.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.