Медицинский регистратор

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 422603

Медицинский регистратор всесторонне обрабатывает регистрацию пациентов медицинской единицы.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Медицинский регистратор

профессия: Медицинский регистратор

Медицинский регистратор – профессия офисного характера. Целью работы медицинского регистратора является получение отчетов пациентов, организация сроков оказания медицинских услуг, направление пациентов соответствующим работникам и медицинским учреждениям и ведение медицинской документации людей, охваченных медицинской помощью. В рамках ведения медицинских записей (медицинских карт пациентов, реестр пациентов, результатов исследований) он занимается их сбором, сегрегацией и архивированием. Предоставляет информацию о предоставляемых медицинских услугах, проверяет медицинскую страховку пациентов и информирует их о формальных и финансовых условиях предоставления медицинских услуг. Ведет записи о предоставляемых медицинских услугах, а в частных клиниках также выставляет счета и принимает платежи за оказанные услуги. Медицинский регистратор при выполнении профессиональных задач придерживается профессиональной секретности и применяет положения о защите персональных данных.

Профессиональные задачи:

 • прием пациентов и установление сроков предоставления услуг в медицинском учреждении и составление расписания для домашних визитов;
 • прием материалов для исследований, их описание и обращение к соответствующим лабораториям и выдача результатов испытаний;
 • Ведение и хранение медицинских записей пациентов в различных классификационных системах;
 • Ведение расчетов и калькуляции финансовых оказанных услуг, выдача счетов-фактур и справок;
 • составление периодических статистических и финансовых отчетов;
 • предоставление информации о медицинских услугах и формальных и финансовых условиях их предоставления в данном медицинском учреждении, а также в других специализированных учреждениях;
 • направление пациентов и передача их медицинских документов в соответствующие лаборатории и специализированные кабинеты;
 • сотрудничество с медицинским персоналом в области информационного потока и обмена документацией с целью эффективного обслуживания пациентов;
 • ведение списка посещаемости и временных записей медицинского персонала учреждения;
 • организация рабочего места в соответствии с принципами охраны здоровья и безопасности, противопожарной защиты, эргономики и охраны окружающей среды.

Charakterystyka zawodu:

 • odpowiada za sprzedaż produktów firmy,
 • reprezentuje firmę na rynku i w kontaktach z klientami,
 • monitoruje rynek i zbiera informację na temat działań konkurencji.

Zadania zawodowe:

 • realizowanie i koordynowanie działań w zakresie wsparcia sprzedaży,
 • budowanie wizerunku firmy i/lub marki na rynku,
 • projektowanie kampanii sprzedażowych i promocyjnych,
 • pozyskiwanie nowych klientów dla firmy,
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami firmy,
 • budowanie bazy klientów,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • prowadzenie rozmów handlowych z klientami oraz aktywny udział podczas negocjacji,
 • uczestniczenie w imprezach, targach i konferencjach branżowych,
 • przygotowywanie raportów z wykonywanych działań,
 • analizowanie działań konkurencji w celu udoskonalenia oferty handlowej.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy ubezpieczeniowe,
 • banki,
 • telemarketing,
 • firmy zajmujące się sprzedażą ,
 • firmy produkcyjnych,
 • firmy telekomunikacyjnych,
 • firmy komputerowych,
 • biura podróży,
 • w sieciach handlowych.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.