Сотрудник электронного центра обслуживания клиентов

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 332202

Сотрудник электронного центра обслуживания клиентов выполняет услуги, используя инструменты ИКТ.

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Работник колл центра

профессия: Сотрудник электронного центра обслуживания клиентов

Сотрудник электронного центра обслуживания клиентов выполняет работу в сфере услуг. Он отвечает за установление контактов с потенциальными клиентами и за установление отношений, которые обеспечивают более длительное сотрудничество. Он предоставляет клиентам информацию об услугах / продуктах, предлагаемых организацией, на которою он работает, и объясняет им все сомнения. Он принимает заказы, которые после проверки по содержанию и форме передают на исполнение и информируют клиентов о статусе заказа. Сотрудник электронного центра обслуживания клиентов также несет ответственность за надлежащий поток информации между клиентом и отделами компании, связанными с обслуживанием клиентов. Его задачи могут также включать продажу продуктов / услуг, подготовку соответствующей документации и отчетов, принятие жалоб, проведение обследований и опросы клиентов.

Профессиональные задачи:

 • подбирание телекоммуникационных инструментов в соответствии с процедурами взаимодействия с клиентом;
 • формирование отношений с клиентами;
 • информирование клиентов о продуктах / услугах, предлагаемых компанией;
 • продажа товаров / услуг;
 • принятие жалоб на деятельность, осуществляемую компанией;
 • помощь в решении существующих проблем клиентов в сфере деятельности, проводимой компанией;
 • предоставление информации о состоянии жалобы и методе ее урегулирования;
 • составление документов и протоколов, соответствующих выполняемой задаче;
 • запись хода выполняемых задач;
 • организация рабочего места в соответствии с принципами охраны здоровья и безопасности, противопожарной защиты, охраны окружающей среды и эргономики.

Charakterystyka zawodu:

 • wykonuje pracę o charakterze usługowym,
 • odpowiada za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz budowanie relacji pozwalających na dłuższą współpracę,
 • udziela klientom informacji o usługach/produktach oferowanych przez zatrudniającą go organizację i wyjaśnia im wszelkie wątpliwości,
 • przyjmuje zlecenia, które po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym, przekazuje do realizacji oraz informuje klientów o statusie zlecenia,
 • odpowiada za właściwy przepływ informacji pomiędzy klientem a działami przedsiębiorstwa powiązanymi z obsługą klienta,
 • do jego zadań może należeć również sprzedaż produktów/usług, przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i raportów, przyjmowanie reklamacji, przeprowadzanie ankiet i badań satysfakcji klientów.

Zadania zawodowe:

 • dobieranie narzędzi telekomunikacyjnych zgodnie z procedurami komunikowania się z klientem,
 • budowanie relacji z klientem,
 • informowanie klientów o produktach/usługach oferowanych przez przedsiębiorstwo,
 • sprzedawanie produktów/usług,
 • przyjmowanie reklamacji w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów klientów zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo,
 • udzielanie informacji o statusie reklamacji, oraz sposobie jej rozstrzygnięcia,
 • sporządzanie dokumentów i protokołów odpowiadających wykonywanemu zadaniu,
 • rejestrowanie przebiegu wykonywanych zadań,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy zajmujące się handlem detalicznym,
 • firmy zajmujące się sprzedażą towarów,
 • firmy prowadzące usługi.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.