специалист по маркетингу и торговле

Специальность, включенная в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики по номеру: 243106

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Специалист по маркетингу и торговле

профессия: специалист по маркетингу и торговле

Отвечает за выявление потенциальных получателей продукта и целевого товарного рынка;

проводит исследования и собирает информацию о рынке; планирует и реализует стратегии и методы продвижения;

занимается организацией и совершенствованием процесса продаж.

Профессиональные задачи:

 • разработка предложений и контроль за реализацией маркетинговых стратегий и планов;
 • распознавание и анализ потребностей клиентов, определение их иерархии;
 • анализ факторов, оказывающих существенное влияние на уровень продаж и прогнозирование рыночного спроса на продукцию и услуги;
 • подготовка отчетов и отчетов о маркетинговой деятельности и статистике продаж;
 • подготовка бюджета на потребительские и коммерческие акции;
 • создание рекламных инструментов для данного продукта;
 • установление прямых контактов и поддержание позитивных отношений с бизнес-клиентами, в том числе согласование условий сотрудничества;
 • формирование мероприятий по улучшению обслуживания клиентов;
 • координация процессов продаж, включая планирование и контроль за маркетинговой деятельностью;
 • координация производственных заказов;
 • подготовка коммерческих предложений;
 • создание положительного имиджа компании посредством участия в отраслевых мероприятиях, таких как конференции, ярмарки и т. д.

Charakterystyka zawodu:

 • odpowiada za identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktu i docelowego rynku produktu,
 • prowadzi badania i gromadzi informacje rynkowe,
 • planuje i wdraża strategie i metody promocji,
 • zajmuje się organizowaniem i doskonaleniem procesu sprzedaży.

Zadania zawodowe:

 • opracowanie propozycji i nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb klientów oraz ustalanie ich hierarchii,
 • analizowanie czynników wywierających znaczący wpływ na poziom sprzedaży i prognozowanie popytu rynkowego na produkty i usługi,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu działalności marketingowej oraz statystyk sprzedażowych,
 • przygotowanie budżetu promocji konsumenckich i handlowych,
 • konstruowanie narzędzi promocji danego produktu,
 • nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami biznesowymi, w tym także negocjowanie warunków współpracy,
 • kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów,
 • koordynowanie procesów sprzedażowych, w tym także planowanie i nadzorowanie podejmowanych działań marketingowych,
 • koordynowanie zleceń produkcyjnych,
 • przygotowanie ofert handlowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez udział w wydarzeniach branżowych takich konferencje, targi, itp.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w firmach branży FMCG,
 • w branży motoryzacyjnej,
 • zaawansowanych technologii (IT i telekomunikacja),
 • w agencjach reklamowych,
 • w firmach zajmujących się sprzedażą towarów lub usług.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.