таможенный агент

Занятие, включенное в классификацию профессий и специальностей Министерства семьи, труда и социальной политики под номером: 333101

Период обучения: 1 год
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Таможенный агент

профессия: таможенный агент

Таможенный агент - лицо, которое профессионально занимается представлением экономических субъектов перед таможенными и налоговыми органами по вопросам, связанным с торговлей товарами с зарубежными странами. Это профессиональный представитель стороны в сфере таможенного дела, налога на товары и услуги во внешней торговле, акциза, статистических заявок «Интрастат» и консультанта в области правовых условий и процедур, регулирующих международную торговлю товарами по санитарным, ветеринарным, фармацевтическим и техническим требованиям, количественные квоты, защита рынка, которая действует в любой юридической форме (или является сотрудником представляемого предприятия).

В зависимости от того, в чьем имени совершается правовой акт, таможенный агент может иметь право действовать в форме прямого или косвенного представительства. Прямое представительство состоит в том, что представитель действует в интересах принципала и от его имени, а промежуточный представитель выполняет судебные иски в пользу принципала, но от своего имени.

Профессиональные задачи:

 • подготовка документов, необходимых для таможенного оформления;
 • проверка товаров и сбор проб перед таможенной декларацией;
 • оформление таможенной декларации;
 • депонирование имущества;
 • уплата таможенных пошлин;
 • прием товаров после таможенного оформления;
 • запуск таможенного склада.

Charakterystyka zawodu:

 • reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celnymi i podatkowymi
  w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą,
 • jest profesjonalnym pełnomocnikiem strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług
  w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego i zgłoszeń statystycznych „Intrastat”,
 • jest konsultantem w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami z uwzględnieniem wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, technicznych, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku,
 • prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej, lub jest pracownikiem reprezentowanego podmiotu,
 • działa w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (na rzecz mocodawcy i w jego imieniu) lub pośredniego (na rzecz mocodawcy w imieniu własnym).

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej,
 • badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
 • dokonywanie zgłoszenia celnego,
 • składanie zabezpieczenia majątkowego,
 • uiszczanie należności celnych,
 • podejmowanie towarów po dokonaniu odprawy celnej,
 • prowadzenie magazynu celnego.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • agencje celne,
 • izby celne,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • firmy logistyczne, spedycyjne i kurierskie,
 • terminale lotnicze, samochodowe, kolejowe,
 • agencje obsługujące porty morskie i rzeczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.