Техник косметических услуг

A.61 Выполнение косметических процедур для лица

A.62 Выполнение косметических процедур для тела, рук и ног

Период обучения: 2 года
Вы найдете это направление в городе

Запишись онлайн

Косметика

профессия: Техник косметических услуг

A.61 Выполнение косметических процедур для лица

Квалификация отмечена профессией специалиста по косметическим услугам. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). Курс включает в себя теоретические и практические знания, связанные с процедурами пилинга и улучшения кожи лица, шеи и груди, среди других классов дерматологии, косметики и косметических операций. По завершении курса вы можете подать заявку на работу в салоны красоты или начать свой бизнес в этой области.

A.62 Выполнение косметических процедур для тела, рук и ног

Вторая квалификация отличается профессией специалиста по косметическим услугам. Продолжительность обучения 1 год (два семестра). Курсовая программа включает теоретические и практические знания, касающиеся ухода за телом и косметических процедур, включая занятия по дерматологии, анатомии и косметическим процедурам. По завершении курса вы можете подать заявку на работу в салоны красоты или начать свой бизнес в этой области.

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu, 
 • kontynuację nauki zawodu dla osób, które ją przerwały, 
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich):

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej/gimnazjum/zawodowej/średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik usług kosmetycznych?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Czego się nauczysz na KKZ?

W zakresie kwalifikacji:

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 1. przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 3. udzielania porad kosmetycznych,
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

 1. przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 3. udzielania porad kosmetycznych,
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach jednej kwalifikacji ?

1 rok

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio AU.61 i/lub AU.62, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy i/lub wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp oraz prawo do wykonywania zawodu.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika usług kosmetycznych?

Osoba, która zda egzaminy w zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika usług kosmetycznych, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

 1. AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 2. AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach kosmetycznych,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • studiach stylizacji,
 • hotelach,
 • ośrodkach SPA,
 • własnej działalności gospodarczej.

Zalety nauki na KKZ:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • KKZ są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć (co dwa tygodnie, sobota i niedziela lub piątek po 16.00 i sobota) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi, czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, to uczestnik kursu decyduje, gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nasze atuty:

 1. Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych.
 2. Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce.
 3. Profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE).
 4. Przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny.
 5. Indywidualne podejście do uczestników szkolenia uwzględniające ich możliwości.
 6. Wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli poprzez dobór odpowiednich form i metod kształcenia.
 7. Egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany w miejscu nauki.

Забронируйте место сегодня! Нажмите здесь регистрация в онлайн

проверьте даты съездов для Семестра 1
город:
Расписание лекций и даты съездов для старших семестров доступны после входа в Мой Косинус.

Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на ваши вопросы.