Cosinus > Oferta edukacyjna > Szkoły jednoroczne > Instruktor terapii uzależnień

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Zawód ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem: 325903

Okres nauki: 1 rok
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line
Instruktor terapii uzależnień Zawód: INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Zadania zawodowe:   

 • zapoznawanie się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
 • pomoc lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych;dbanie o higienę podopiecznego i jego odzieży (mycie, kąpanie);
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
 • przebieranie klientów i układanie ich do snu, podawanie płynów i posiłków;
 • udzielanie pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
 • unieszkodliwianie i izolowanie osób agresywnych;
 • dbanie o higienę pomieszczeń przez sprzątanie, mycie i dezynfekcję podłóg, ścian, łóżek i innych przedmiotów;
 • wykonywanie podstawowych zabiegów medycznych (płukanie żołądka, lewatywa, opatrywanie powierzchownych ran);
 • prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian w zachowaniu, podejmowanie interwencji w przypadku agresji;
 • badanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta: tętna, ciśnienia, temperatury ciała itp.;
 • pomoc lekarzowi przy badaniu: podtrzymywanie pacjenta, podawanie odpowiednich narzędzi i aparatów medycznych oraz podawanie drogą doustną leków zleconych przez lekarza;
 • spisywanie oraz zabezpieczanie ubrania i przedmiotów będących własnością pacjenta;
 • prowadzenie rozmów indywidualnych, wspierających leczenie uzależnionych pacjentów;
 • wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań i zakupu substancji uzależniających, tzw. work street;
 • przekazywanie informacji o miejscach skupień osób uzależnionych służbom medycznym, władzom miasta czy osiedla;
 • współpraca z rodziną osób uzależnionych: wspieranie jej w udzielaniu pomocy dzieciom czy współmałżonkom;
 • wypisywanie podopiecznych z izby wytrzeźwień, oddziału dla narkomanów itp., zwrot odzieży i zdeponowanych przedmiotów;
 • sporządzanie rachunków dotyczących kosztów świadczonych usług podopiecznym.

Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.