Cosinus Warszawa - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Warszawa - Informatyka

TECHNIK INFORMATYK pisze programy komputerowe za pomocą specjalistycznego języka oprogramowania, tworzy aplikacje, projektuje i zarządza zbiorami danych, administruje bazami i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, obsługuje lokalne sieci komputerowe, nadzoruje ich pracę oraz odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata

Miejsca zajęć

Dane adresowe:
00-193 Warszawa ul. Stawki 10
Śródmieście, budynek Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
Dyżury dyrektora:
Wt: 16:00-19:00 (Szkoła policealna i liceum)
tel. (22) 634-35-80 stawki@cosinus.pl - szkoła policealna liceum.stawki@cosinus.pl - liceum
Szanowni Państwo, prosimy o umawianie wizyt w sekretariacie szkolnym przy ul. Stawki 10 w formie mailowej na adres stawki@cosinus.pl lub liceum.stawki@cosinus.pl. Jednocześnie informujemy, że w wielu przypadkach nie ma konieczności bezpośredniej wizyty w sekretariacie i sprawy zostaną rozpoznane elektronicznie.
Zobacz dane sekretariatu

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.