Cosinus > Promocje > Wybierz Cosinus

Wybierz Cosinus!

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze szkół COSINUS, którzy w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęli co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w swojej szkole zgodnie z ustalonym planem.

Słuchacz, który:

 1. Napisze w Formularzu „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus” lub hasło reklamowe promujące szkołę Cosinus,
 2. Do uzupełnionego Formularza załączy skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi weryfikacje jego prawdziwości, a także podpisanego w sposób umożliwiający potwierdzenie, że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus.

może raz w miesiącu stać się właścicielem jednej z 8 przyznanych nagród.

Nagrodami w Konkursie są:

 • 1 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 3.000,00 złotych
 • 2 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 1.000,00 złotych
 • 3 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 500,00 złotych
 • miejsca 4-8  w danym miesiącu kalendarzowym – 100,00 złotych

W przypadku gdy Laureatem konkursu zostanie Słuchacz, który został polecony przez innego Słuchacza w ramach promocji Przyprowadź znajomych – osoba polecająca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 % nagrody poleconego Laureata Konkursu.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

VI etap konkursu rozstrzygnięty. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Pierwsze miejsce - Ewa z Łodzi,

Drugie miejsce - nie wyłoniono,

Trzecie miejsce - Aleksandra z Wrocławia

Miejsca od czwartego do ósmego do zajmują:

 • Paweł z Bełchatowa,
 • Sylwia z Łodzi
 • Łukasz z Bydgoszczy,
 • Małgorzata ze Skierniewic,
 • Sylwia z Olsztyna,

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w tym etapie i zapraszamy do kolejnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!

Skan lub printscreen wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus
Folder:
Plik z serwera:
Nowy plik:
Upuść plik
i / lub
Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus
lub
Tu wpisz hasło reklamowe
Określ miasto w którym się uczysz
Określ rodzaj szkoły
Określ kierunek na którym się uczysz
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny adres e-mail
Wyślij zgłoszenie