Plastyk . Specjalność: techniki graficzne

Publikacje multimedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Specjalizacja zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Projektowanie graficzne, realizowane z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, polega na przygotowywaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Publikacje multimedialne

Zawód: Plastyk . Specjalność: techniki graficzne

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Publikacje multimedialne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Specjalizacja zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Projektowanie graficzne, realizowane z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, polega na przygotowywaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze powinny prowadzić do publikowania, upowszechniania i promowania własnych dokonań twórczych oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu oraz do kontynuacji kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Publikacje multimedialne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności publikacje multimedialne?

 1. Wiadomości z zakresu publikacji multimedialnych:
  • podstawowa wiedza z zakresu multimediów;
  • rozpoznawanie środków plastycznych i technicznych;
  • posługiwanie się terminologią związaną ze specjalizacją.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektowanie i wykonywanie przekazów multimedialnych;
  • organizacja warsztatu pracy;
  • dobieranie odpowiednich środków technicznych do realizowanej koncepcji;
  • dokumentowanie i publikowanie wykonanej pracy.
 3. Kreacja w zakresie publikacji multimedialnych:
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w technikach komputerowych i podejmowanie działań eksperymentalnych;
  • wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z innych dyscyplin artystycznych;
  • umiejętne transponowanie idei na język plastyczny;
  • świadome referowanie i ocenianie rezultatów swojej pracy.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności publikacje multimedialne?

 1. Posługiwanie się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzeni wirtualnej;
 2. Projektowanie i wykonywanie przekazów multimedialnych, np. witryn, banerów.
 3. Prezentowanie własnych projektów z użyciem właściwych narzędzi.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji publikacje multimedialne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • grafika i multimedia
 • grafika reklamowa
 • grafika komputerowa,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Studia projektowe,
 • Wydawnictwa,
 • Drukarnie,
 • Agencje multimedialne,
 • Producenci gier i aplikacji,
 • Członek zespołu marketingowego lub promocji w firmach dowolnej branży.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Publikacje multimedialne

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Specjalizacja zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Projektowanie graficzne, realizowane z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, polega na przygotowywaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze powinny prowadzić do publikowania, upowszechniania i promowania własnych dokonań twórczych oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu oraz do kontynuacji kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Publikacje multimedialne

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności publikacje multimedialne?

 1. Wiadomości z zakresu publikacji multimedialnych:
  • podstawowa wiedza z zakresu multimediów;
  • rozpoznawanie środków plastycznych i technicznych;
  • posługiwanie się terminologią związaną ze specjalizacją.
 2. Działania warsztatowe:
  • projektowanie i wykonywanie przekazów multimedialnych;
  • organizacja warsztatu pracy;
  • dobieranie odpowiednich środków technicznych do realizowanej koncepcji;
  • dokumentowanie i publikowanie wykonanej pracy.
 3. Kreacja w zakresie publikacji multimedialnych:
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w technikach komputerowych i podejmowanie działań eksperymentalnych;
  • wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z innych dyscyplin artystycznych;
  • umiejętne transponowanie idei na język plastyczny;
  • świadome referowanie i ocenianie rezultatów swojej pracy.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności publikacje multimedialne?

 1. Posługiwanie się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzeni wirtualnej;
 2. Projektowanie i wykonywanie przekazów multimedialnych, np. witryn, banerów.
 3. Prezentowanie własnych projektów z użyciem właściwych narzędzi.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji publikacje multimedialne:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • grafika i multimedia
 • grafika reklamowa
 • grafika komputerowa,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Agencje reklamowe,
 • Studia projektowe,
 • Wydawnictwa,
 • Drukarnie,
 • Agencje multimedialne,
 • Producenci gier i aplikacji,
 • Członek zespołu marketingowego lub promocji w firmach dowolnej branży.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.