Fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Fryzjer

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 514101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia i udostępniania żurnali fryzjerskich, pomoc w doborze fryzury;
 • wykonywania rysunku technicznego fryzury różnymi technikami, korzystanie z rysunku żurnalowego;
 • oceniania gatunku i stanu włosów klientki;
 • mycia głowy przy użyciu szamponów;
 • strzyżenia włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, tempery;
 • modelowania fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej; wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich;
 • wczesywania do fryzur tresek i tupetów; utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru;
 • wykonywania trwałej ondulacji różnymi technikami ;
 • farbowania lub rozjaśniania włosów - dobieranie i nakładanie na włosy odpowiednich preparatów, czuwanie nad przebiegiem tego procesu;
 • przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy przez wykonywanie masażu, nacierania, okładów, kąpieli itp. oraz stosowanie różnego rodzaju preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania;
 • golenia zarostu twarzy i głowy za pomocą brzytew, narzędzi brzytwopodobnych, maszynek do golenia, stosowanie kompresów i preparatów po goleniu);
 • strzyżenia brody i wąsów, dobieranie kształtu zarostu, modelowania;
 • zabezpieczania garderoby klienta przed zniszczeniem;
 • obliczania i przyjmowania należności za wykonane usługi;
 • ostrzenia, czyszczenia i odkażania narzędzi i przyborów, konserwowania używanego sprzętu oraz usuwania drobnych usterek;
 • utrzymywania czystości na stanowisku pracy i w zakładzie;
 • przestrzegania zasad bhp i przepisów sanitarnych;
 • wyposażania stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały;
 • śledzenia mody i techniki fryzjerskiej, stosowania nowoczesnych aparatów i środków fryzjersko-kosmetycznych., korzystania z technik komputerowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • czesanie i pranie peruk;
 • wykonywanie peruk, tres i tupetów;

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie fryzjera?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy fryzjerstwa
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy
 • Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
 • Trwałe odkształcanie włosów
 • Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 • Zmiana koloru włosów
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Fryzjer często staje się osobą zaufaną w sprawach osobistych i w związku z tym powinna go cechować uprzejmość,| przyjazne zachowanie , cierpliwość , dyskrecja , uczciwość , umiejętność właściwego doradzenia i łatwość nawiązywania kontaktu. Powinien być też schludny i zadbany. Ważne jest , aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń. Powinny go także charakteryzować: umiejętności manualne , wyobraźnia , zmysł estetyczny , precyzja , dobra kondycja fizyczna,  jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach - w teatrze, telewizji lub na planie filmowym. Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski. Przeciętnie praca trwa 8 godzin dziennie. Godziny pracy w zawodzie będą stałe. Natomiast czas pracy fryzjera teatralnego i filmowego nie będzie stały, ale zależny od terminów prób, przedstawień i zdjęć.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik usług fryzjerskich (AU.26. Projektowanie fryzur)

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Symbol cyfrowy zawodu: 514101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia i udostępniania żurnali fryzjerskich, pomoc w doborze fryzury
 • wykonywania rysunku technicznego fryzury różnymi technikami, korzystanie z rysunku żurnalowego
 • oceniania gatunku i stanu włosów klientki
 • mycia głowy przy użyciu szamponów
 • strzyżenia włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, tempery
 • modelowania fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej
 • wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie z zastosowaniem dodatków fryzjerskich
 • wczesywania do fryzur tresek i tupetów, utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru
 • wykonywania trwałej ondulacji różnymi technikami
 • farbowania lub rozjaśniania włosów - dobieranie i nakładanie na włosy odpowiednich preparatów, czuwanie nad przebiegiem tego procesu
 • przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy przez wykonywanie masażu, nacierania, okładów, kąpieli itp. oraz stosowanie różnego rodzaju preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania
 • golenia zarostu twarzy i głowy za pomocą brzytew, narzędzi brzytwopodobnych, maszynek do golenia, stosowanie kompresów i preparatów po goleniu
 • strzyżenia brody i wąsów, dobieranie kształtu zarostu, modelowania
 • zabezpieczania garderoby klienta przed zniszczeniem
 • obliczania i przyjmowania należności za wykonane usługi
 • ostrzenia, czyszczenia i odkażania narzędzi i przyborów, konserwowania używanego sprzętu oraz usuwania drobnych usterek
 • utrzymywania czystości na stanowisku pracy i w zakładzie
 • przestrzegania zasad bhp i przepisów sanitarnych
 • wyposażania stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały
 • śledzenia mody i techniki fryzjerskiej, stosowania nowoczesnych aparatów i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzystania z technik komputerowych

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • czesanie i pranie peruk
 • wykonywanie peruk, tres i tupetów

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Fryzjer często staje się osobą zaufaną w sprawach osobistych i w związku z tym powinna go cechować uprzejmość, przyjazne zachowanie, cierpliwość, dyskrecja, uczciwość, umiejętność właściwego doradzenia i łatwość nawiązywania kontaktu. Powinien być też schludny i zadbany. Ważne jest, aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń. Powinny go także charakteryzować: umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, precyzja, dobra kondycja fizyczna, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach - w teatrze, telewizji lub na planie filmowym. Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski. Przeciętnie praca trwa 8 godzin dziennie. Godziny pracy w zawodzie będą stałe. Natomiast czas pracy fryzjera teatralnego i filmowego nie będzie stały, ale zależny od terminów prób, przedstawień i zdjęć.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik usług fryzjerskich (AU.26. Projektowanie fryzur).

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.