Stolarz

Wykonuje produkty drewniane za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Stolarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 751201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwego dobóru drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów;
 • oceny brakarskiej gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
 • trasowania i ręcznej obróbki; przerzynania, strugania, dłutowania, wiercenia, klejenia, okleinowania, montowania, wykańczania;
 • właściwego dobóru narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętności posługiwania się tymi narzędziami;
 • obsługi i właściwego przygotowania do pracy podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne;
 • wykonywania płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej;
 • właściwego przygotowania powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładania oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych;
 • montażu mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczania ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk);
 • okuwania wyrobów stolarskich różnego typu okuciami;
 • wykonywania elementów i przedmiotów o charakterze galanterii;
 • naprawiania i odświeżania mebli i wyrobów stolarki budowlanej;
 • organizacji stanowiska pracy; właściwrgo dobór narzędzi i materiałów;
 • racjonalnego i oszczędnego wykorzystywania materiałów i posługiwania się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka;
 • stosowania w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie stolarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy stolarstwa
 • Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii drewna (AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna)

Zawody pokrewne

Tapicer

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Stolarz

Wykonuje produkty drewniane za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych.

Symbol cyfrowy zawodu: 751201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwego doboru drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów
 • oceny brakarskiej gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych
 • trasowania i ręcznej obróbki, przerzynania, strugania, dłutowania, wiercenia, klejenia, okleinowania, montowania, wykańczania
 • właściwego doboru narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętności posługiwania się tymi narzędziami
 • obsługi i właściwego przygotowania do pracy podstawowych obrabiarek drewna: piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne
 • wykonywania płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej
 • właściwego przygotowania powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładania oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych
 • montażu mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczania ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk)
 • okuwania wyrobów stolarskich różnego typu okuciami
 • wykonywania elementów i przedmiotów o charakterze galanterii
 • naprawiania i odświeżania mebli i wyrobów stolarki budowlanej
 • organizacji stanowiska pracy, właściwego dobór narzędzi i materiałów
 • racjonalnego i oszczędnego wykorzystywania materiałów i posługiwania się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka
 • stosowania w ramach wykonywanej pracy przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik technologii drewna (AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna).

Zawody pokrewne

Tapicer

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.