Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Tkanina artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Tkanina artystyczna

Zawód: Plastyk. Specjalność: Projektowanie użytkowe

Zawód: Plastyk, specjalność: Projektowanie użytkowe.

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tkanina artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalizacji, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tkanina artystyczna

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności tkanina artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu tkaniny artystycznej:
 • rozpoznawania podstawowych materiałów i technik tkackich;
 • posługiwania się terminologią związaną z technikami, materiałami i środkami artystycznymi stosowanymi w tej dziedzinie.
 1. Działania warsztatowe z zakresu tkaniny artystycznej:
 • realizowania tkanin na podstawie projektu;
 • organizowania warsztatu pracy i planowania procesu tworzenia;
 • łączenia i wykorzystywania różnych materiałów, splotów, technik i technologii.
 1. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni:
 • analizowania różnych źródeł inspiracji, twórczej interpretacji, kreatywnego transponowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tkanina artystyczna?

 1. stosowania narzędzi i urządzeń wspomagających projektowanie tkanin, w tym cyfrowe;
 2. posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami do realizacji tkanin;
 3. wykonywania prac z użyciem różnych technik realizacji tkaniny;
 4. wykonywaniem czynności związane z doborem systemów wystawienniczych i warunków ekspozycji ceramiki artystycznej:

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji ceramika artystyczna:

 • dbałość o szczegóły,
 • twórcze myślenie,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • zdolności manualne.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • tkanina,
 • projektowanie ubioru,
 • biżuteria,
 • scenografia,
 • kostiumografia,
 • projektowanie wnętrz,
 • design.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • firmach zajmujących się produkcją tkanin, dywanów, ubiorów,
 • pracowniach wzornictwa,
 • pracowniach kostiumografii,
 • pracowniach projektowych,
 • pracowniach designu,
 • własnej działalności.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Zawód: Plastyk, specjalność: Projektowanie użytkowe.

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Tkanina artystyczna

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Projektowanie użytkowe. Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalizacji, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Tkanina artystyczna

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności tkanina artystyczna?

 1. Wiadomości z zakresu tkaniny artystycznej:
 • rozpoznawania podstawowych materiałów i technik tkackich;
 • posługiwania się terminologią związaną z technikami, materiałami i środkami artystycznymi stosowanymi w tej dziedzinie.
 1. Działania warsztatowe z zakresu tkaniny artystycznej:
 • realizowania tkanin na podstawie projektu;
 • organizowania warsztatu pracy i planowania procesu tworzenia;
 • łączenia i wykorzystywania różnych materiałów, splotów, technik i technologii.
 1. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni:
 • analizowania różnych źródeł inspiracji, twórczej interpretacji, kreatywnego transponowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności tkanina artystyczna?

 1. stosowania narzędzi i urządzeń wspomagających projektowanie tkanin, w tym cyfrowe;
 2. posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami do realizacji tkanin;
 3. wykonywania prac z użyciem różnych technik realizacji tkaniny;
 4. wykonywaniem czynności związane z doborem systemów wystawienniczych i warunków ekspozycji ceramiki artystycznej:

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji ceramika artystyczna:

 • dbałość o szczegóły,
 • twórcze myślenie,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • zdolności manualne.

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • tkanina,
 • projektowanie ubioru,
 • biżuteria,
 • scenografia,
 • kostiumografia,
 • projektowanie wnętrz,
 • design.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • firmach zajmujących się produkcją tkanin, dywanów, ubiorów,
 • pracowniach wzornictwa,
 • pracowniach kostiumografii,
 • pracowniach projektowych,
 • pracowniach designu,
 • własnej działalności.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.