Blacharz samochodowy

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. Jego umiejętności obejmują również precyzyjne dopasowywanie oraz montaż elementów karoserii, co wymaga znajomości najnowszych technologii i materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Blacharz samochodowy

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 721306
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
 • wykonywania operacji na obrabiarkach do blach;
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
 • łączenia blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
 • wykonywania obróbki cieplnej blach i części samochodowych;
 • montowania i demontowania elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
 • sprawdzania jakości wykonywanych części i zespołów;
 • usuwania uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
 • czyszczenia i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
 • organizowania stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy blacharstwa samochodowego
 • Diagnozowanie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych  Wykonywanie napraw nadwozi pojazdów samochodowych
 • Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koncentracja uwagi,  sprawność manualna , dokładność , uzdolnienia techniczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca blacharza samochodowego na ogół wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych.
W dużych przedsiębiorstwach są to hale produkcyjne, a zakładach usługowych - blacharskie stanowiska naprawcze (sporadycznie praca może być wykonywana na wolnym powietrzu).
​Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Zawody pokrewne

Lakiernik | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy 
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Blacharz samochodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 721306
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości
 • wykonywania operacji na obrabiarkach do blach
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili
 • łączenia blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią
 • wykonywania obróbki cieplnej blach i części samochodowych
 • montowania i demontowania elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych
 • sprawdzania jakości wykonywanych części i zespołów
 • usuwania uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych
 • czyszczenia i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobu i usługi
 • organizowania stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koncentracja uwagi,  sprawność manualna, dokładność, uzdolnienia techniczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca blacharza samochodowego na ogół wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych. W dużych przedsiębiorstwach są to hale produkcyjne, a w zakładach usługowych - blacharskie stanowiska naprawcze (sporadycznie praca może być wykonywana na wolnym powietrzu). ​Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej.

Zawody pokrewne

Lakiernik | Mechanik pojazdów samochodowych | Elektromechanik pojazdów samochodowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.