Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Mural to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego związanego z muralem, czyli malarstwem monumentalnym zarówno artystycznym, dekoracyjnym, reklamowym, jak i społecznym.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Mural

Zawód: Plastyk. Specjalność: Techniki malarskie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Mural

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego związanego z muralem, czyli malarstwem monumentalnym zarówno artystycznym, dekoracyjnym, reklamowym, jak i społecznym. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i dekoracyjnymi, zna i stosuje prawo związane z tworzeniem murali w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Mural

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności mural?

 1. Wiadomości z zakresu technik malarskich:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pokrewnych oraz stosowania materiałów i narzędzi do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich oraz najnowszych technik i technologii malarskich i dekoracyjnych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • dostrzegania konieczności nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego.
 2. Działania warsztatowe:
  • Planowania procesu twórczego;
  • poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny, wykorzystywania wiedzy i umiejętności z dziedzin, technik i technologii budowlanych i pokrewnych;
  • transformowania idei na język plastyczny, świadomego referowania i oceniania osiągniętych przez siebie rezultatów;
  • myślenia kreatywnego w określaniu i realizacji zadań.
 3. Kreacja w zakresie przedmiotu:
  • obserwowania i twórczej interpretacji natury;
  • kreowania formy przestrzennej i płaskiej z wyobraźni;
  • transformowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności mural?

 1. Planowanie, projektowanie i wykonywanie murali w przestrzeni otwartej i zamkniętej,
 2. Organizacja pracy przy wykonywaniu murali ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, również na wysokości, oraz aspektów prawnych związanych z wykonaniem projektu,
 3. Skalowanie projektów, stosowanie szablonów, tagowanie oraz wydrapywanie powierzchni.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji mural:

 • wyobraźnia,
 • praca na wysokości,
 • poczucie estetyki,
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo w specjalności – sztuka w przestrzeni publicznej,
 • sztuka obrazu,
 • malarstwo użytkowe.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Kariera samodzielnego artysty,
 • Instytucje kultury,
 • Agencje reklamowe,
 • Projektant scenografii

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Mural

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki malarskie. Uczeń poprzez działania warsztatowe i twórcze, zdobywa, poszerza i utrwala wiedzę, a także umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego związanego z muralem, czyli malarstwem monumentalnym zarówno artystycznym, dekoracyjnym, reklamowym, jak i społecznym. Ponadto kształtuje postawę świadomego i kreatywnego posługiwania się technikami malarskimi i dekoracyjnymi, zna i stosuje prawo związane z tworzeniem murali w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Mural

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności mural?

 1. Wiadomości z zakresu technik malarskich:
  • klasyfikowania podstawowych technik malarskich i pokrewnych oraz stosowania materiałów i narzędzi do odpowiedniej techniki;
  • historii rozwoju technik malarskich oraz najnowszych technik i technologii malarskich i dekoracyjnych oraz posługiwania się słownictwem z nimi związanym;
  • dostrzegania konieczności nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka;
  • rozróżniania i definiowania środków wyrazu plastycznego stosowanych w tej dziedzinie;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego.
 2. Działania warsztatowe:
  • Planowania procesu twórczego;
  • poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny, wykorzystywania wiedzy i umiejętności z dziedzin, technik i technologii budowlanych i pokrewnych;
  • transformowania idei na język plastyczny, świadomego referowania i oceniania osiągniętych przez siebie rezultatów;
  • myślenia kreatywnego w określaniu i realizacji zadań.
 3. Kreacja w zakresie przedmiotu:
  • obserwowania i twórczej interpretacji natury;
  • kreowania formy przestrzennej i płaskiej z wyobraźni;
  • transformowania pojęć i idei na język plastyczny.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności mural?

 1. Planowanie, projektowanie i wykonywanie murali w przestrzeni otwartej i zamkniętej,
 2. Organizacja pracy przy wykonywaniu murali ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, również na wysokości, oraz aspektów prawnych związanych z wykonaniem projektu,
 3. Skalowanie projektów, stosowanie szablonów, tagowanie oraz wydrapywanie powierzchni.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji mural:

 • wyobraźnia,
 • praca na wysokości,
 • poczucie estetyki,
 • twórcze myślenie,
 • zdolności manualne,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • malarstwo w specjalności – sztuka w przestrzeni publicznej,
 • sztuka obrazu,
 • malarstwo użytkowe.

Jakie są perspektywy pracy?

 • Kariera samodzielnego artysty,
 • Instytucje kultury,
 • Agencje reklamowe,
 • Projektant scenografii

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.