Elektromechanik pojazdów samochodowych

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się np. amperomierzami, woltomierzami, wkrętakami z napędem pneumatycznym oraz innymi specjalistycznymi przyrządami.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 741203
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
 • ustalania rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
 • ustalania sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
 • demontażu zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
 • montowania wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
 • ustawiania i regulowania zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
 • konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowe i okresowej obsługi zespołów;
 • dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonywania rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy motoryzacji
 • Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Uzdolnienia techniczne, zręczność, dokładność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w fabrykach produkujących samochody oraz w warsztatach samochodowych. Można prowadzić też własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Dybalski, Zimny Auto Sp.z o.o, Opel, Nastapol, Barbarella, Bosch Service, Volksvagen, Zakład fryzjerski Robertino, sieci handlowe i renomowane firmy budowlane itp.)
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych),  Elektromechanik (EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych)

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Lakiernik

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe, przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się np. amperomierzami, woltomierzami, wkrętakami z napędem pneumatycznym oraz innymi specjalistycznymi przyrządami.

Symbol cyfrowy zawodu: 741203
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia
 • ustalania rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi
 • ustalania sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części
 • demontażu zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa
 • montowania wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy
 • ustawiania i regulowania zapłonu, ustawianie reflektorów, ładowanie akumulatorów
 • konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów
 • dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu
 • dokonywania rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych
 • organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowej

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Uzdolnienia techniczne, zręczność, dokładność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w fabrykach produkujących samochody oraz w warsztatach samochodowych. Można prowadzić też własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych),  Elektromechanik (EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych).

Zawody pokrewne

Blacharz samochodowy | Mechanik pojazdów samochodowych | Lakiernik

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.