Szkoły branżowe Łódź i Gdynia I COSINUS Young 15+


Skończyłeś gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową?
Wybierz dla siebie szkołę i zostań zawodowcem!

Szkoły branżowe - Gdynia, Łódź

 
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klas:
 
  • ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjum o 3 letnim cyklu kształcenia
  • ponadpodstawowych dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu kształcenia (w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6, do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)
 
Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci gimnazjum. Od 2019 roku będą się w niej uczyć również pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
 
W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.