Prowadzimy szkoły tylko z uprawnieniami szkół publicznych

Prowadzimy tylko szkoły według programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po ukończeniu tych szkół oraz zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzymujemy uprawnienia do wykonywania danego zawodu i najczęściej tytuł technika, który jest honorowany nie tylko w kraju ale również w całej Unii Europejskiej. 

W każdym z naszych miast mamy zarejestrowany Ośrodek Egzaminacyjny, w ten sposób nasi słuchacze zdają egzamin w szkole do której uczęszczali.