OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny - Najbardziej uniwersalny kierunek medyczny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na kierunku Opiekun medyczny stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej, które mogą być uzupełnione jedynie dodatkową kwalifikacją.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 1,5 roku
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Opiekun medyczny

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole na kierunku Opiekun medyczny?

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język obcy zawodowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14.) - egzamin zdawany pod koniec III semestru.

 

Kierunek dla osób empatycznych, komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole.

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • w okresie nauki słuchacze przystępują do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Czego uczysz się na zajęciach na kierunku Opiekun medyczny?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - egzamin zdawany pod koniec II semestru.

Co uzyskuje absolwent szkoły?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 
 • absolwenci, którzy zdadzą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, uzyskują dyplom wraz z suplementem w języku polskim i angielskim EUROPASS i tytuł zawodowy OPIEKUNA MEDYCZNEGO oraz prawo do wykonywania zawodu - uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • szpitale,
 • ośrodki opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto wybrać Naszą Szkołę?

 • wysoka zdawalność egzaminów państwowych ,
 • zajęcia praktyczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych już od pierwszego semestru nauki,
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • atrakcyjne praktyki zawodowe,
 • wartościowe promocje i programy rabatowe dla naszych słuchaczy.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.