OPIEKUN MEDYCZNY

Najbardziej uniwersalny kierunek medyczny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na kierunku Opiekun medyczny stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej, które mogą być uzupełnione jedynie dodatkową kwalifikacją. Jako opiekun medyczny będziesz miał/a okazję nie tylko zapewnić wsparcie osobom wymagającym opieki, ale także uczestniczyć w różnorodnych procesach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 1,5 roku
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Szkoła policealna - Opiekun medyczny

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole na kierunku Opiekun medyczny?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Język migowy zawodowy
 • Diagnoza problemów opiekuńczych i medycznych
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Język angielski w opiece zdrowotnej
 • Czynności higieniczne i pielęgnacyjne w praktyce
 • Wybrane czynności z zakresu opieki medycznej w praktyce
 • Czynności opiekuńcze w praktyce
 • Przyłóżkowa aktywizacja chorego

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Co po szkole?

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - egzamin zdawany pod koniec III semestru.

 

Kierunek dla osób empatycznych, komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole.

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • w okresie nauki słuchacze przystępują do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Czego uczysz się na zajęciach na kierunku Opiekun medyczny?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Opłata 0zł nie dotyczy osób ze statusem UKR.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - egzamin zdawany pod koniec II semestru.

Co uzyskuje absolwent szkoły?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 
 • absolwenci, którzy zdadzą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, uzyskują dyplom wraz z suplementem w języku polskim i angielskim EUROPASS i tytuł zawodowy OPIEKUNA MEDYCZNEGO oraz prawo do wykonywania zawodu - uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • szpitale,
 • ośrodki opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto wybrać Naszą Szkołę?

 • wysoka zdawalność egzaminów państwowych ,
 • zajęcia praktyczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych już od pierwszego semestru nauki,
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • atrakcyjne praktyki zawodowe,
 • wartościowe promocje i programy rabatowe dla naszych słuchaczy.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.