Plastyk. Specjalność: Techniki scenograficzne

Projektowanie kostiumu scenicznegoto jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki scenograficzne.. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, kostiumu scenicznego i unikatowego, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Projektowanie kostiumu scenicznego

Zawód: Plastyk. Specjalność: Techniki scenograficzne

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie kostiumu scenicznego

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej Techniki scenograficzne. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, kostiumu scenicznego i unikatowego, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie kostiumu scenicznego

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalizacji sprojektowanie kostiumu scenicznego?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania kostiumu scenicznego:
  • wymienia reprezentatywne realizacje oraz ich autorów;
  • określa osiągnięcia technologiczne realizacji kostiumu scenicznego;
  • omawia podstawowe techniki i procesy: krawieckie, konstruowania kostiumu scenicznego;
  • określa materiały używane w realizacji kostiumu scenicznego;
  • charakteryzuje narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do realizacji kostiumu scenicznego;
 2. Kreacja w zakresie projektowania kostiumu scenicznego:
  • określa założenia projektowe tematu;
  • dobiera materiały i technikę wykonania do koncepcji pracy;
  • wykonuje szkice, projekty, szablony, modele;
  • wskazuje kolejne etapy pracy w zależności od zamierzonych efektów;
  • wykonuje prostą dokumentację techniczną
  • obserwuje rzeczywistość i twórczo ją interpretuje;
  • kreuje kostium sceniczny z wyobraźni;
  • umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język kostiumu scenicznego;
  • wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin sztuki i dorobku kulturowego;
  • poszukuje nowych rozwiązań i twórczo eksperymentuje
 3. Działania warsztatowe:
  • wykonuje pomiary krawieckie;
  • wykonuje formy i wykroje krawieckie;
  • realizuje elementy konstrukcyjne;
  • przygotowuje materiały używane do realizacji kostiumu scenicznego;
  • dobiera narzędzia i akcesoria używane do realizacji kostiumu scenicznego;
  • rozpoznaje wady konstrukcyjne kostiumu scenicznego;
  • planuje przebieg pracy.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie kostiumu scenicznego ?

 1. Projektowanie i kreacja kostiumu scenicznego;
 2. Realizacja formy kostium u scenicznego na podstawie projektu;
 3. Stosowanie odpowiednich materiałów i technik przy realizacji projektu.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie kostiumu scenicznego:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy,
 • współpraca w grupie,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • wzornictwo – projektowanie ubioru,
 • moda i trendy,
 • tkanina i ubiór,
 • fashion design
 • scenografia

Jakie są perspektywy pracy?

 • Branża filmowa,
 • Branża medialna,
 • Prasa modowa,
 • Agencje PR,
 • Doradztwo indywidualne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Projektowanie kostiumu scenicznego

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej Techniki scenograficzne. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, kostiumu scenicznego i unikatowego, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Projektowanie kostiumu scenicznego

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalizacji sprojektowanie kostiumu scenicznego?

 1. Wiadomości z zakresu projektowania kostiumu scenicznego:
  • wymienia reprezentatywne realizacje oraz ich autorów;
  • określa osiągnięcia technologiczne realizacji kostiumu scenicznego;
  • omawia podstawowe techniki i procesy: krawieckie, konstruowania kostiumu scenicznego;
  • określa materiały używane w realizacji kostiumu scenicznego;
  • charakteryzuje narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do realizacji kostiumu scenicznego;
 2. Kreacja w zakresie projektowania kostiumu scenicznego:
  • określa założenia projektowe tematu;
  • dobiera materiały i technikę wykonania do koncepcji pracy;
  • wykonuje szkice, projekty, szablony, modele;
  • wskazuje kolejne etapy pracy w zależności od zamierzonych efektów;
  • wykonuje prostą dokumentację techniczną
  • obserwuje rzeczywistość i twórczo ją interpretuje;
  • kreuje kostium sceniczny z wyobraźni;
  • umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język kostiumu scenicznego;
  • wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin sztuki i dorobku kulturowego;
  • poszukuje nowych rozwiązań i twórczo eksperymentuje
 3. Działania warsztatowe:
  • wykonuje pomiary krawieckie;
  • wykonuje formy i wykroje krawieckie;
  • realizuje elementy konstrukcyjne;
  • przygotowuje materiały używane do realizacji kostiumu scenicznego;
  • dobiera narzędzia i akcesoria używane do realizacji kostiumu scenicznego;
  • rozpoznaje wady konstrukcyjne kostiumu scenicznego;
  • planuje przebieg pracy.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności projektowanie kostiumu scenicznego ?

 1. Projektowanie i kreacja kostiumu scenicznego;
 2. Realizacja formy kostium u scenicznego na podstawie projektu;
 3. Stosowanie odpowiednich materiałów i technik przy realizacji projektu.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji projektowanie kostiumu scenicznego:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy,
 • współpraca w grupie,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • wzornictwo – projektowanie ubioru,
 • moda i trendy,
 • tkanina i ubiór,
 • fashion design
 • scenografia

Jakie są perspektywy pracy?

 • Branża filmowa,
 • Branża medialna,
 • Prasa modowa,
 • Agencje PR,
 • Doradztwo indywidualne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.