Optyk mechanik

Zajmuje się naprawą, montażem i serwisowaniem sprzętu optycznego, m.in.: aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów: przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych. Kształtuje i dopasowuje oprawki okularowe, montuje w nich przygotowane wcześniej szkła. Naprawia uszkodzone okulary. Sprawdza, a także koryguje działanie zmontowanego i naprawianego sprzętu optycznego.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Optyk mechanik

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu;
 • wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;
 • wykonywania montażu elementów układów i przyrządów optycznych;
 • wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie optyka mechanika?

1. Podstawy konstrukcji maszyn;
2. Optyka i przyrządy optyczne;
3. Działalność gospodarcza w optyce;
4. Język obcy w optyce;
5. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sprawność manualna do wykonywania precyzyjnych ruchów manipulacyjnych, koncentracja uwagi, cierpliwość i opanowanie, spostrzegawczość, dokładność, rzetelność,  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, zdolności techniczne, dobry wzrok.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi w:

 • pracowniach optycznych;
 • salonach optycznych;
 • serwisach napraw sprzętu optycznego;
 • zakładach produkujących sprzęt optyczny;
 • zakładach wytwarzających soczewki do np. mikroskopów, lornetek, sprzętu elektronicznego i fotograficznego.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu;
 • wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;
 • wykonywania montażu elementów układów i przyrządów optycznych;
 • wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie optyka mechanika?

1. Podstawy konstrukcji maszyn;
2. Optyka i przyrządy optyczne;
3. Działalność gospodarcza w optyce;
4. Język obcy w optyce;
5. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Sprawność manualna do wykonywania precyzyjnych ruchów manipulacyjnych, koncentracja uwagi, cierpliwość i opanowanie, spostrzegawczość, dokładność, rzetelność,  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, zdolności techniczne, dobry wzrok.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi w:

 • pracowniach optycznych;
 • salonach optycznych;
 • serwisach napraw sprzętu optycznego;
 • zakładach produkujących sprzęt optyczny;
 • zakładach wytwarzających soczewki do np. mikroskopów, lornetek, sprzętu elektronicznego i fotograficznego.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.