Plastyk. Specjaność: Formy rzeźbiarskie

Techniki rzeźbiarskie to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie, występująca dotychczas pod nazwą: Wyroby unikatowe. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. Dziedzina ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację ze wszystkimi przedmiotami przewidzianymi na tym etapie edukacyjnym...

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Techniki rzeźbiarskie

Zawód: Plastyk. Specjaność: Formy rzeźbiarskie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Techniki rzeźbiarskie

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie, występująca dotychczas pod nazwą: Wyroby unikatowe. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. Dziedzina ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację ze wszystkimi przedmiotami przewidzianymi na tym etapie edukacyjnym. W praktyce oznacza to, że uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach do świadomego posługiwania się technikami rzeźbiarskimi oraz do rozwijania zainteresowań artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Techniki rzeźbiarskie

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności techniki rzeźbiarskie?

 1. Wiadomości z zakresu technik rzeźbiarskich:
  • znać podstawowe materiały i narzędzia technik rzeźbiarskich;
  • posługiwać się pojęciami z zakresu specjalności i rozpoznawać różnorodne środki wyrazu.
 2. Działania warsztatowe:
  • wykorzystywać znajomość różnych technik w wykonywaniu projektów i ich realizacji;
  • planować pracę i organizować warsztat.
 3. Kreatywne wykorzystanie technik rzeźbiarskich:
  • kreatywnie wykorzystywać doświadczenia rzeźbiarskie;
  • twórczo stosować materiały i technologie w wykonywaniu i realizacji projektów.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności techniki rzeźbiarskie?

 1. Określanie sposobu realizacji formy na podstawie dokumentacji projektowej,
 2. Rozpoznawanie środków wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie,
 3. Organizowanie warsztatu pracy oraz obsługa narzędzi i ich stanu technicznego.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji techniki rzeźbiarskie:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • rzeźba
 • mediacja sztuki
 • grafika
 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Realizacja dzieł sztuki we własnym zakresie – własne atelier,
 • Pracownie architektoniczne,
 • Pracownie konstruktorskie,
 • Pracownie designu,
 • Pracownie konserwatorskie,
 • Pracownie projektowe,
 • Scenografia,
 • Modelowanie w 3D

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Techniki rzeźbiarskie

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie, występująca dotychczas pod nazwą: Wyroby unikatowe. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. Dziedzina ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację ze wszystkimi przedmiotami przewidzianymi na tym etapie edukacyjnym. W praktyce oznacza to, że uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach do świadomego posługiwania się technikami rzeźbiarskimi oraz do rozwijania zainteresowań artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Techniki rzeźbiarskie

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności techniki rzeźbiarskie?

 1. Wiadomości z zakresu technik rzeźbiarskich:
  • znać podstawowe materiały i narzędzia technik rzeźbiarskich;
  • posługiwać się pojęciami z zakresu specjalności i rozpoznawać różnorodne środki wyrazu.
 2. Działania warsztatowe:
  • wykorzystywać znajomość różnych technik w wykonywaniu projektów i ich realizacji;
  • planować pracę i organizować warsztat.
 3. Kreatywne wykorzystanie technik rzeźbiarskich:
  • kreatywnie wykorzystywać doświadczenia rzeźbiarskie;
  • twórczo stosować materiały i technologie w wykonywaniu i realizacji projektów.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności techniki rzeźbiarskie?

 1. Określanie sposobu realizacji formy na podstawie dokumentacji projektowej,
 2. Rozpoznawanie środków wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie,
 3. Organizowanie warsztatu pracy oraz obsługa narzędzi i ich stanu technicznego.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji techniki rzeźbiarskie:

 • wyobraźnia,
 • twórcze myślenie,
 • planowanie,
 • organizacja pracy

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • rzeźba
 • mediacja sztuki
 • grafika
 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo,

Jakie są perspektywy pracy?

 • Realizacja dzieł sztuki we własnym zakresie – własne atelier,
 • Pracownie architektoniczne,
 • Pracownie konstruktorskie,
 • Pracownie designu,
 • Pracownie konserwatorskie,
 • Pracownie projektowe,
 • Scenografia,
 • Modelowanie w 3D

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.