Technikum dla Młodzieży | Cosinus Young 15+


Skończyłeś 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum?

Wybierz dla siebie szkołę wielu możliwości!

Technikum dla młodzieży 

to bezpłatna szkoła dla młodzieży oferująca możliwość nauki w kilku atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nabór do klasy:

  • ponadgimnazjalnej  dla absolwentów gimnazjum  o 4 letnim cyklu kształcenia
  • ponadpodstawowej dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej o 5 letnim cyklu kształcenia ( w przypadku rozpoczęcia nauki w wieku lat 6 do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej poniżej 15 roku życia)


Technikum to szkoła wielu możliwości , w której będziesz uczyć się przedmiotów ogólnych, ale tez zawodowych. W trakcie nauki przygotujesz się do matury, która umożliwi Ci podjęcie studiów wyższych, ale przede wszystkim zdasz egzamin zawodowy, uprawniający do wykonywania wymarzonego zawodu. Absolwenci naszej szkoły zdobywają ogólną wiedzę na wysokim poziomie oraz wiedzę specjalistyczną, którą mogą rozwinąć na studiach wyższych.

W ramach realizacją podstawy programowej właściwej dla danego zawodu naszym uczniom oferujemy ciekawe praktyki, atrakcyjne staże zawodowe i wartościowe kursy dodatkowych umiejętności zawodowych przygotowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami, które bez wątpienia podniosą atrakcyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przyszłych techników.

 

 

 

 

Lista kierunków